479 - Mijn Woord is Mijn Woord. Niemand kan Mijn Woord verdedigen want het staat in steen gegrift.
Maandag, 2 juli 2012, 18u.

Maandag, 2 juli 2012, 18u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn volgelingen geduldig blijven.

De toekomst moet nooit overhaast worden.

De plannen die Mijn Eeuwige Vader heeft vastgelegd zullen zich van nature ontvouwen door de Goddelijke Voorzienigheid.

De tijd die jullie wordt toegemeten om Mij te helpen de mensheid voor te bereiden op Mijn grote barmhartigheid, is zeer kostbaar. In deze tijd immers zullen velen gered worden dank zij jullie gebeden.

Hoop, geloof en liefde tot Mij, jullie geliefde Jezus, zal jullie ondersteunen bij jullie missie.

Wanneer jullie de gruweldaden voor ogen krijgen, wanneer al vernietigd wordt dat ter ere van Mij bestaat, dan zullen jullie weten dat de tijd dichterbij komt.

Herinner jullie dat die dingen moeten plaatsvinden en dat het jullie plicht is als onderdeel van Mijn leger, om de vijand te bestrijden en te weerstaan.

Mijn Leger zal toegerust worden met goddelijke gaven en diegenen die in duisternis verkeren met zich meesleuren.

Voorbereiding vraagt tijd. Gebeden brengen jullie dichter bij Mijn Heilig Hart en overspoelen jullie zielen met de nodige zuurstof om de komende strijd te overleven.

Terwijl jullie sterker worden dank zij de genaden die Ik jullie geef, zal het zeer gemakkelijk worden om jullie vijanden te identificeren die alles haten waar Ik voor sta. Dat zal bij jullie pijn, krenking en boosheid veroorzaken maar jullie moeten te allen tijde waardig blijven in Mijn naam.

Indien jullie uitgedaagd worden in Mijn naam, antwoord dan met liefde. Tracht nooit Mijn boodschappen te analyseren want dat hoeven jullie niet te doen.

Mijn woord is Mijn woord. Niemand kan Mijn woord verdedigen want het staat in steen gegrift.

Wie ook Mijn woord tracht te breken of te belasteren, zal daarin falen omdat zij machteloos staan tegenover Mijn heilig woord.

Nu jullie Mijn stem kennen moeten jullie ook de pijn kennen die te verwachten is wanneer jullie Mijn woord in deze tijd verkondigen.

Noem Mijn naam vandaag, zelfs onder zo gezegde christenen en een ongemakkelijke stilte dient zich aan.

Spreek openlijk over goed en kwaad en men zal jullie bespotten.

Breng naar voren hoe de zonde jullie kinderen kan vernietigen en men zal jullie vragen – wat is zonde?

Vandaag de dag weten velen niet wat zonde is. Velen aanvaarden zonde als een normaal deel van hun leven, een aanvaardbare gewoonte.

Zij zijn gelukkig om zonden te vergoelijken omdat het hun de vrijheid verschaft hun pleziertjes na te streven, valse goden te verheerlijken en hun lusten bot te vieren.

Zij willen niet luisteren want dat komt hen niet zo goed uit.

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen aangezien worden als geobsedeerd door een liefde voor godsdienst en een liefde voor God die vandaag weinig vruchten voortbrengen in de ogen van de blinden.

Daarom moeten jullie voorbereidingen treffen. Daarom moeten jullie sterk zijn. Precies voor deze zielen is het noodzakelijk dat jullie bidden en Mij helpen om te redden.

Deze zielen toestaan om jullie te verontrusten, te kwetsen of te beledigen, is tijdverlies.

Antwoord met liefde en een waardige stilte.

Wees nooit bang om Mij te verkondigen maar forceer Mij nooit in zielen op zo’n wijze dat zij van jullie zullen weglopen. Breng hen in plaats daarvan tot Mij door jullie gebeden en opofferingen.

Ik zegen jullie, Mijn sterk en moedig leger.

Ik bemin jullie.

Ik wandel mee met jullie bij elke stap die jullie gaan om Mij zielen te brengen.

Jullie geliefde Jezus