478 - De Sacramenten van de Heilige Biecht, het Doopsel, het Huwelijk en de Heilige Eucharistie moeten behouden blijven.
Zondag, 1 juli 2012, 15u45

Mijn innig geliefde dochter, hoe verpletteren de zonden Mij op dit moment en hoe lijd Ik onder de kwelling van de verwerping.

Mijn hoofd wordt ingedrukt zoals de doorns in Mijn kroon net zoals het hoofd van Mijn Kerk, Mijn heilige Plaatsvervanger op aarde, lijdt door de vervolging die hij ondergaat vanwege zijn vijanden.

Mijn Kerk op aarde, Mijn Lichaam op aarde, zijn ťťn. De kruisiging is in voorbereiding.

De leerstellingen van Mijn Kerk zullen binnen korte tijd stukgescheurd worden, net zoals Mijn onderrichtingen op aarde in stukken gereten werden door de FarizeeŽn en door diegenen die dachten dat zij het woord van Mijn Vader beter kenden dan Ik.

Jullie moeten allemaal bidden voor Mijn Kerk op aarde. Herinner jullie altijd dat er geen andere doctrine bestaat dan diegene die Ik tijdens Mijn tijd op aarde verkondigde.

Al wat de waarheid is zal nooit veranderen en wanneer dat toch gebeurt dan zullen jullie gedwongen worden leugens te slikken.

Mijn dochter, laat nooit toe dat diegenen die Mijn woord blijven verwerpen jou of Mijn volgelingen op dit ogenblik ontmoedigen, om Mij te helpen Mijn Kerk op aarde te redden.

Zodra de vijand Mijn Kerk aanvalt moeten jullie de rangen sluiten en verzekeren dat de Evangelies verspreid worden tot de uiteinden der aarde.

De Sacramenten van de heilige Biecht, het Doopsel, het Huwelijk en de Heilige Eucharistie moeten behouden blijven. Zelfs die zullen moeilijk toegankelijk gemaakt worden.

Mijn gewijde dienaren die van Mij houden moeten nu voorbereidingen treffen. Zeer spoedig zal het jullie verboden worden dergelijke gaven aan Gods kinderen aan te bieden.

De voorbereidingstijd is begonnen.

Sta Mij toe jullie te onderrichten, te leiden en te helpen om Mijn Rest-Kerk naar de poorten van het Paradijs te brengen.

Jullie geliefde Jezus