477 - De Maagd Maria: zoveel valse religies en valse doctrines, voortgekomen uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de wereld.
Vrijdag 29 juni 2012, 9u20

Mijn kind, een vreselijke duisternis valt over de wereld, omdat de geloofsafval die de wereld in haar greep heeft, sterker wordt.

De liefde tot God werd aan de kant gezet.

De liefde voor Mijn Zoon is verminderd en vervangen door eigenliefde.

Hebzucht en machtshonger tasten overal de zielen aan en het najagen van de zelfzucht wordt bewonderd en aanvaard als de juiste manier om jullie leven te leven.

Kinderen, het is in deze tijd dat jullie moeten bidden om te helpen deze zielen in duisternis tot  verlichting te brengen.

Zij kennen de waarheid niet van het Offer van Mijn Zoon noch wat Zijn vreselijke kruisiging betekent. Zijn gave van de Verlossing is terzijde geschoven alsof zij nooit heeft plaatsgevonden.

Bovendien hebben diegenen die zich wel bewust zijn van wat Zijn dood op het kruis betekent, de keuze gemaakt zich tot valse goden te wenden om hun vrede te brengen.

Zij zullen zo’n vrede nooit bereiken.

De zielenvrede kan alleen bekomen worden door trouw aan en gebed tot Mijn Zoon.

Alleen wie zuiver en nederig van hart zijn en die hun volle vertrouwen in Hem stellen, kunnen eeuwig leven hebben.

Zoveel valse religies en valse doctrines, voortgekomen uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de wereld.

Zo velen worden geleid door gevaarlijke valse religies dat zij afgedwaalde zielen naar de hel zullen voeren.

De gevallen engelen zijn overal aanwezig, kinderen. Wees op jullie hoede want zij zullen vooral al diegenen in het vizier nemen die Mij vereren, hun geliefde Moeder, met de bedoeling jullie in verwarring te brengen.

Zij zullen jullie verhinderen te bidden. Zij zullen voortdurende twijfels omtrent de liefde van God in jullie geest zaaien. Zij zullen jullie afleiden met bekoringen van de zinnen.

Het zal veel gebed vragen om hen weg te houden. Mijn Rozenkrans is jullie belangrijkste bescherming.

Mijn Zoon verleent in deze tijd veel genaden aan diegenen die Zijn heilige boodschappen aan de wereld horen, beluisteren en aanvaarden.

Hij doet dat om jullie kracht en volharding te schenken in deze missie om de mensheid te redden van de eeuwige verwerping.

Neem deze genaden met liefde aan, Kinderen, want jullie zijn zeer bijzonder door uitgekozen te zijn om Hem in deze tijd te volgen.

Als Zijn Restkerk op aarde zullen jullie op elk moment het Brood des Levens nodig hebben want jullie zullen deze tocht niet gemakkelijk vinden.

Hier is een bijzonder kruistochtgebed om jullie te helpen sterk te blijven in jullie missie.

Kruistochtgebed (63) – Behoed mij op deze tocht.

Mijn geliefde Moeder van Redding,

ik verzoek U te bidden opdat mij het Brood des Levens gegeven wordt om mij te behoeden op deze tocht om te helpen al Gods kinderen te redden.

Alstublieft, kom allen te hulp die misleid worden door valse idolen en valse goden, opdat zij hun ogen openen voor de waarheid van Uw Zoons dood op het kruis, om elk van Gods kinderen te redden en aan elk eeuwig leven te brengen. Amen.

Jullie geliefde Moeder,

Moeder van Redding