476 - Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten zich losmaken uit hun boeien van angst en twijfel en Mij toestaan Mezelf kenbaar te maken.
Donderdag 28 juni 2012, 15.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend zijn dat zij die beweren als profeten in Mijn naam te komen, maar die niet spreken in de taal vanwege de hemel, in aantal stijgen.

Zo velen van deze zielen zijn besmet door gevallen engelen en spreken op behoedzaam opgestelde maar liefdevolle toon, die doet denken aan hoe jullie zouden verwachten dat Mijn heilige stem is.

O hoe worden Mijn arme toegewijde volgelingen nu misleid en hoe verward zullen zij zijn. Wie te vertrouwen? Wie te volgen? In wie geloven?

Heb Ik niet gezegd dat er velen zouden komen in Mijn naam maar dat weinigen met Mijn stem zouden spreken?

Het zijn er minder dan twintig die de toestemming hebben om de wereld Gods Woord mee te delen, inbegrepen zij die goddelijke boodschappen vanuit de hemel ontvangen door Mijn geliefde Moeder.

Vele andere zieners zijn in de wereld aanwezig maar hun zending is uiteenlopend.

Hun rol kan er een zijn van dagelijks gebed om de mensheid te helpen redden of een van persoonlijk lijden dat geofferd wordt als een gave voor Mij om zielen aan Satan te ontrukken. 

Het lijden op die manier, vrijwillig, vermorzelt de macht van Satan over vele mensenzielen. 

Mijn profeten zijn er weinig en jullie zullen hen herkennen aan Mijn ware stem die de harten en zielen van Gods kinderen zal raken op een wijze die onmogelijk te negeren valt.

Mijn boodschappen aan de wereld voor deze tijden zullen gedetailleerd zijn en zullen nooit eerder geopenbaarde waarheden onthullen.

Veel van wat Ik jullie nu geef is gewoon bedoeld om jullie Mijn Leer in herinnering te brengen.

Veel van wat Ik jullie nu aanbied is voedsel om van te leven, jullie gegeven door Mijn kruistochtgebeden, om te helpen jullie zielen en die van anderen te redden bij Mijn Tweede Komst.

Veel andere boodschappen aan anderen gegeven zullen gelijkaardig zijn maar niet zo in detail gaan.  

Hun zendingen zijn net zo belangrijk omdat zij zielen zullen bekeren.

Onthoud dat altijd. Ik probeer jullie te tonen hoezeer Ik jullie bemin en ernaar verlang de waarheid van Mijn bestaan te openbaren.

Het bewijs hiervan zal uiteindelijk aan al Gods kinderen onthuld worden.

Alstublieft, strijd niet onder elkaar om elkaar in geestelijke kennis te willen overtreffen.

De waarheid is de volgende.

Geen mens kent de waarheid die vervat zitten in de Zegels, verborgen in het Boek der Openbaring.

Zoals Ik jullie al eerder gezegd heb werden zij verzegeld in het Boek der Waarheid, tot nu, de eindtijd.

Ik, Jezus Christus, het Lam van God, open ze nu om jullie voor te bereiden op Mijn Nieuw Koninkrijk.

Aan jullie werd de Heilige Schrift geschonken om jullie voor te bereiden en nu moeten jullie Mij, de Koning van heel de mensheid, toestaan jullie de waarheid te vertellen over wat te gebeuren staat.

Zo zal Ik in staat zijn jullie te leiden door wat men kan noemen een mijnenveld van bedrog, vervolging en haat.

Sta Mij toe, jullie allen, inclusief alle leden van Mijn Kerk op aarde, over die laatste horden  naar het Eeuwig Leven te brengen.

Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun boeien van angst en twijfel verwijderen en Mij toelaten Mij door deze boodschappen kenbaar te maken.

Herken Mijn liefde in haar zuivere en eenvoudige vorm.

Mijn liefde is niet gekunsteld en verborgen in mystieke woorden.

Zij staat helder voor jullie ogen, maar zo vol medelijden dat zij jullie als een vlam van herkenning zal doorsnijden wanneer jullie je wapenrusting van hoogmoed en angst laten vallen.

Wanneer jullie dat doen zal het jullie gemakkelijker vallen Mij, jullie Jezus, te volgen.

Ik kwam als Verlosser de eerste keer.

Ik kom, eens te meer, als Verlosser deze laatste keer.  Maar dit maal is Mijn taak nog zwaarder.

De liefde voor God is dood in de wereld. Het is nog slechts een sprankje.

Indien Mijn Tweede Komst nu zou plaatsvinden zouden er maar weinigen het Paradijs binnengaan.

De Waarschuwing, Mijn gave van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, zal helpen om het grootste deel van de mensheid te bekeren.

Help Mij Mijn kudde voor te bereiden. Ik heb Mijn Kerk op aarde nodig, zowel clerus als leken, om Mij te helpen al Gods kinderen te redden.

Alstublieft, aanvaard Mijn hand terwijl Ik haar aanreik en Mijn oproep verspreid naar alle naties.

Kom met Mij, jullie geliefde Jezus.

Volg Mij deze keer.

Verwerp Mij niet zoals de FarizeeŽn deden.

Deze keer zouden jullie Mijn stem moeten herkennen.

Jullie zouden nu toch al moeten weten hoe Ik spreek want jullie hebben de Heilige Schrift ontvangen.

Jullie Jezus