474 - Het Nieuwe Paradijs: jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onbederfelijk, vrij van ziekte, fysieke dood en veroudering.
Dinsdag 26 juni 2012, 20.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het Nieuw Paradijs is nu voltooid in zijn volle glorie, klaar voor al Gods kinderen op aarde.

Het zal geschonken worden in al zijn glorie, net zoals het Paradijs dat in het begin geschapen werd door Mijn Eeuwige Vader voor Zijn kinderen.

Hoe zingen en verblijden de engelen zich want de tijd om die grote heerlijkheid te onthullen aan een ongelovige wereld is zeer nabij.

Het zal door Mij geschonken worden wanneer het Nieuwe Jeruzalem op aarde zal neerdalen bij de aankondiging van Mijn Tweede Komst.

Aan jou, Mijn dochter, zal gevraagd worden om dit aan te kondigen net voordat Ik Mezelf bekendmaak.

Alleen zij die Mij als de Messias erkennen zullen in staat zijn de luisterrijke poorten binnen te gaan.

Tot aan het laatste trompetgeschal zal de hemel elke mogelijke oproep doen om al diegenen te bereiken die nog steeds Mijn grote gave zullen afwijzen.

Dan zal het voor die arme zielen te laat zijn. Zij zullen zonder enige hulp achterblijven wanneer Mijn barmhartigheid Mij in totale verwerping recht in het gelaat zal geslingerd worden.

Al wat nu telt is al diegenen te waarschuwen die het gevaar lopen hun zielen aan Satan te verliezen.  

Breng ze bijeen, Mijn volgelingen. Drijf hen zachtjes in Mijn kudde. Geef nooit jullie gebeden op om hen te redden.

O Mijn geliefde volgelingen, indien jullie het Nieuw Paradijs zouden kunnen zien wanneer hemel en aarde samensmelten als één geheel, dan zouden jullie op je knieën neervallen en wenen van vreugde en opluchting.

Voor diegenen onder jullie die bang zijn voor de eindtijd, wanneer de aarde zoals jullie die nu kennen zal veranderen, sta Mij toe jullie zorgen te verlichten.

Jullie zullen je familie meenemen en allen zullen zich verheugen in zuivere, volmaakte liefde en harmonie.

Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onbederfelijk, vrij van ziekte, fysieke dood en veroudering.

Jullie zullen allen je eigen woning hebben met gras, bomen, bergen, rivieren, stromen en bloemen die jullie zullen omringen in al hun heerlijke schoonheid.

Dieren zullen tam zijn en in vrede en harmonie leven met al Gods kinderen.

Jullie zullen je kinderen zien trouwen en kinderen krijgen en het wonder van families, opgestaan uit de dood, zal door allen aanschouwd worden.

Die verrijzenis zal met geen enkele andere denkbare vreugde te vergelijken zijn.  

Jullie zullen herenigd worden met jullie geliefden die in dit leven gestorven zijn en naar de hemel gingen.

Jullie zullen naties hebben, twaalf in totaal, allen voorgesteld door de twaalf sterren op de kroon van Mijn Moeders onbevlekt hoofd, en allen zullen bestuurd worden door Mij en Mijn apostelen en profeten.

Dat is Mijn Koninkrijk, dat beloofd werd door Mijn Vader sinds Hij het Paradijs op aarde schiep. Wie het afwijst zal het leven verliezen.

Bid opdat al Gods kinderen de zuiverheid van ziel mogen hebben om hen in staat te stellen thuis te komen in Mijn Vaders Koninkrijk op aarde, zoals het was in het begin, zoals het nu is en altijd zal zijn, een wereld zonder einde, voor eeuwig en altijd.

Jullie Jezus