473 - Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij
Maandag 25 juni 2012, 11.50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit de enorme omvang van deze zending uit het oog verliezen.

Je zult dikwijls in valstrikken getrokken worden die door de misleider worden uitgezet om je te laten struikelen. 

Ongenadig zullen hij en al diegenen die gemakkelijk door hem geleid worden, er alles aan doen om Mijn woord, aan jou gegeven, in diskrediet te brengen.

Sta op en negeer dergelijke aanvallen.

Omdat jij jouw vrije wil hebt opgegeven, is het enige wat telt jouw totale gehoorzaamheid aan Mij. Sta Mij toe, in Mijn Goddelijke Wijsheid, om voor jou Mijn volmaakte weg uit te zetten naar het Paradijs op aarde.

Mijn volgelingen moeten eveneens naar Mijn waarschuwing luisteren. Jullie zullen hevig aangevallen worden, ieder van jullie, omdat jullie Mijn woord verkondigen.

Deze zending gelijkt op geen enkele andere.

Jullie, Mijn leger, zullen de kudde van Mijn Restkerk naar de poorten van het Paradijs leiden.

Dat zal voor jullie veel persoonlijke vervolging meebrengen en het zal geen gemakkelijke reis zijn. Jullie moeten je samen verenigen en elkaar sterken want in groep zullen jullie bij elkaar bemoediging vinden.

In alle hoeken van de wereld verzamelt zich nu Mijn leger.

Al de zieners die dank zij Mijn Moeder bekend zijn met de goddelijke waarheid, zullen  de vlam van de Heilige Geest aansteken samen met Mijn profeten zodat het restleger gepast voorbereid is op de komende strijd.

Twijfel nooit aan Mijn Liefde. Onthoud dat alleen zij die Mij volgen het Nieuw Paradijs kunnen binnengaan.

Indien zij die naar jullie toekomen jullie kwellen, onthoud dan dat het jullie plicht is hen te vergeven en te bidden voor hun zielen.

Betoon liefde jegens hen die jullie in Mijn naam kwellen. Zo kunnen jullie Satan verslaan en verliest hij zijn macht over jullie.

Ik zal jullie bij elke stap van jullie reis onderrichten.

Ik wandel altijd met jullie mee.

Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij.

Jullie Jezus