470 - De mens heeft zich niet ontwikkeld uit dieren maar dat is wat diegenen die niet in God geloven, jullie willen doen geloven.
Donderdag 21 juni 2012, 17.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vanaf het begin der tijden wanneer de wereld door Mijn Eeuwige Vader geschapen werd, is er veel verwarring geweest omtrent de oorsprong van het menselijk ras.

Toen Mijn Vader de wereld schiep op zoín wijze dat Hij een familie kon hebben, is er veel voorbereiding aan vooraf gegaan.

Hij schiep de aarde, de zeeŽn, de planten, de bomen, de bergen, de rivieren, de dieren en dan, op de voorlaatste dag, wanneer alles op zijn plaats was in het Paradijs, schiep Hij de mens.

De mens, hoewel bezoedeld met de erfzonde, is een heilig schepsel. Dieren zijn er om in dienst te staan van de mensheid. 

De mens heeft zich niet ontwikkeld uit dieren maar dat is wat diegenen die niet in God geloven jullie willen doen geloven.

EvolutietheorieŽn die beweren dat de mens afstamt van dieren zijn leugens. Zij kunnen nooit bewezen worden.

Satan, zijn gevallen engelen en elke duivel die voortkomt van de vijand van God, heeft de mens van deze verschrikkelijke leugen overtuigd.

De mens is een kind van God, maar om het mensenkind van God te verlagen, wil Satan verwarring zaaien in de harten van de mensen.

Waarom stimuleert hij die leugen door valse leerstellingen? Zo kan hij bewijzen dat de mens afstamt van apen om hen vervolgens ervan te overtuigen dat zij niet geschapen werden door Mijn Eeuwige Vader.

Dat is ťťn van de grootste leugens die door de duivel is geproduceerd, daarbij gebruik makend van diegenen die er aanspraak op maken intelligenter te zijn dan de rest van hun broeders en zusters.

Wetenschappers verklaren dat de mens zich uit het dier ontwikkeld heeft maar zij werden misleid.

De wetenschap zit fout wanneer ze probeert de waarheid omtrent de schepping van het universum te verklaren.

Niemand begrijpt het wonder van de Goddelijke Schepping.

Indien de mens gelooft dat hij al de antwoorden kent omtrent de oorsprong van de mensheid, voortgaande op menselijke redenering, dan misleidt hij niet enkel andere arme zielen maar (ook) zichzelf.

Wanneer er geen liefde voor God aanwezig is in die zielen, die geloven in de superioriteit van het menselijk intellect, dan verspreidt het atheÔsme zich als onkruid.

Dit onkruid dat in alle richtingen opschiet, bederft en vernietigt elke aankomende oogst en verwekt ziektes.

Het enige geneesmiddel is om bij God door nederig gebed hulp te zoeken en te vragen dat de waarheid mag geopenbaard worden.

Zo veel onwaarheden, verspreid door atheÔsten die proberen te bewijzen dat God niet bestaat, hebben miljoenen zielen vernietigd. Hun slachtoffers hebben jullie gebeden nodig.

AtheÔsme is de grootste religie in de wereld en zij die hun leven aan dit bedrog hebben toegewijd zijn voor eeuwig verloren.

Zij zullen het vuur van de hel tegemoet gaan.

Tenzij zij zich tot Mij keren, tijdens of na de Waarschuwing, zullen zij een verschrikkelijke kastijding ondergaan.

Bid voor hen.

Jullie Jezus