469. Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten
Donderdag 21 juni 2012 0.05u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn volgelingen moeten begrijpen dat Ik, zoals elke goede ouder, altijd zal willen wat voor hen het beste is.

Ik zal hen nooit alles geven waar zij om vragen, tenzij het overeenkomstig Mijn Allerheiligste Wil is.

Ik zal hen nooit van het pad der waarheid laten afdwalen zonder hen weer naar Mij te lokken.

Ik zal altijd proberen hen te behoeden voor alle kwaad.

Ik zal hen eveneens straffen voor eventuele wandaden.

Ik wil, en kan, toornig worden wanneer zij anderen kwaad berokkenen.

Als zij werkelijk spijt hebben van de dwaling in hun handelwijze, zal Ik hen tevens vergeven wanneer zij iets verkeerds doen.

Ik ben geduldig. Ik ben niet gemakkelijk geschokt en koester nooit wrok, Ik zou dat ook niet kunnen.

Dat is de reden waarom zelfs diegenen die afgedwaald, verdwaald zijn en die zich innerlijk leeg voelen, Mij zouden moeten vragen om hen vast te houden, om van hen te houden en hen de goddelijke liefde te bezorgen die hen ware vrede zal brengen.

Zoveel mensen zijn verdwaald en zijn Mij vergeten.

Velen zijn, door het zondige leven dat zij geleid hebben, terughoudend om zich tot Mij te wenden. Zij voelen zich ongemakkelijk, weten niet hoe te bidden en geloven, ten onrechte, dat het voor hen te laat is. Hoe vergissen zij zich! Zij mogen nooit vergeten dat Ik Mijn leven op aarde voor eenieder van jullie opgeofferd heb.

Ik geef zielen niet zo gemakkelijk op. Ik houd van al diegenen die door hun gedrag, daden en gedachten, de wetten van Mijn Vader overtreden.

Jullie zijn Mij dierbaar. Ik houd van jullie net zoals Ik van al Gods kinderen houd.

Denk nooit dat jullie minder bemind worden omdat jullie zondigen. Zonde, ook al is deze weerzinwekkend voor Mij, is de schandvlek waarmee jullie geboren werden.

Het is voor eender welke ziel op aarde bijna onmogelijk om niet te zondigen.

Heb nooit het gevoel dat Ik jullie toch niet zou kunnen helpen of in Mijn armen verwelkomen.

Jullie zullen op de eerste rij staan om Mijn Nieuw Paradijs op aarde, dat 1000 jaar zal duren, te betreden wanneer jullie je tot Mij wenden.

Al wat ik jullie vraag, is om met deze woorden tot Mij te spreken:

Kruistochtgebed (62) ‘Voor verdwaalde en hulpeloze zondaars’

O Jezus, help mij want ik ben een zondaar, verdwaald, hulpeloos en in duisternis.

Ik ben zwak en de moed ontbreekt mij om U op te zoeken.

Geef mij de kracht om U nu te aanroepen zodat ik mij kan losmaken van de duisternis in mijn ziel.

Breng mij naar Uw licht, lieve Jezus, vergeef mij.

Help mij weer gezond te worden en voer mij naar Uw liefde, vrede en het Eeuwig Leven.

Ik vertrouw U volkomen en ik vraag U om mij met geest, lichaam en ziel aan te nemen terwijl ik mij aan Uw Goddelijke Barmhartigheid overlever. Amen.

Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen. Ik sta op jullie te wachten. Al wat jullie moeten doen, is jullie hand uitsteken en naar Mij reiken.

Ik luister. Ik zie. Ik ween. Ik houd van jullie.

Ik zal nooit opgeven tot jullie zich in Mijn armen bevinden en Mijn goddelijke barmhartigheid jullie ziel overspoelt.

Weldra zullen jullie eindelijk de waarheid over Mijn grootse barmhartigheid inzien.

Jullie twijfels zullen, zoals een buitenste omhulsel, van jullie afvallen om jullie ziel, die vervuld zal zijn van het licht, bloot te leggen en dan zullen jullie naar Mij toe komen lopen.

Ik wacht op die dag met grote hoop en vreugde.

Pas wanneer elke arme, verdwaalde ziel weet dat enkel Ik, Jezus Christus, hen kan redden, zal Mijn Hart geheeld worden.

Denk eraan dat Ik de zonde wel kan veroordelen maar dat Ik van elke zondaar houd, ongeacht wat zij gedaan hebben.

Wees nooit bang om tot Mij te komen, om met Mij te praten, want Ik houd teveel van jullie om jullie af te wijzen wanneer jullie oprecht berouw tonen.

Jullie geliefde Jezus