468 - De Maagd Maria: samen met mijn Zoon kan ik jullie de genaden schenken en de beschermende kring die geen enkele gevallen engel kan binnendringen.
Woensdag 20 juni 2012, 07:46 u.

Mijn kind, hoezeer lijdt Mijn Zoon in deze tijd en hoezeer is Mijn eigen lijden met het Zijne verstrengeld.

Zij die anderen doen lijden, kruisigen Mijn Zoon.

Wanneer zij verschrikkelijke dingen doen die ontbering, pijn en dood veroorzaken bij Gods kinderen, dan hernieuwen zij de Passie van Mijn Zoon.

Zij die het pad van de bedrieger volgen worden elke seconde bekoord door de gevallen engelen onder leiding van Satan.

Velen van hen weten dat niet, dus moeten jullie voor hen bidden.

Velen van hen beseffen niet dat zij door de duivel gebruikt worden om zijn vernietiging van het menselijk ras te bereiken.

Zeer spoedig zullen zij door Satan afgedankt worden wanneer zij van geen verder nut meer zijn.

Mijn Zoon zal op wacht staan om zulke zondaars terug in Zijn heilige armen te verwelkomen, zo barmhartig is Hij.

De boosaardige plannen - voor niemand zichtbaar – die door Satan uitgevoerd worden, zijn bedoeld om Mijn Eeuwige Vader verdriet te bezorgen. Door hun broeders en zusters te kwetsen, beledigen deze verharde zondaars God.

Denk nooit dat zij zullen slagen in al wat zij van plan zijn te doen.

Aan Mij, de Moeder van God, als Medeverlosseres en Middelares, zijn de genaden geschonken om het serpent te vernietigen.

Door Mij te vragen jullie te helpen kan Ik jullie, kinderen, beschermen tegen de angst.

Samen met Mijn Zoon kan ik jullie de genaden schenken en de kring van bescherming geven, waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen.

Satan kan al diegenen die elke dag Mijn heilige Rozenkrans bidden niet aanvallen of schaden.

Door het bidden van drie of meer Rozenkransen kunnen jullie die bescherming uitbreiden voor anderen. Indien zelfs een honderdtal mensen dat konden doen, dan zouden zij hun natie kunnen redden van de besmetting die door de duivel verspreid wordt.

Jullie moeten samenkomen, kinderen, en bidden om jullie zelf te beschermen.

Jullie moeten edelmoedig van hart zijn en bidden voor jullie vijanden want velen van hen beseffen niet wat zij doen.

Door volledig te vertrouwen op Mijn Zoon en door Zijn gaven te aanvaarden die Hij jullie nu schenkt in Zijn onderrichtingen en profetieën, kunnen jullie al jullie angsten uitschakelen.

Satan aast op en voedt zich met angst. Zie de waarheid onder ogen en gebruik het gebed om de boze plannen te verzwakken die onderweg zijn door die boze groepen die de mensheid willen vernietigen.

Voel de liefde van Mijn Zoon door jullie harten te openen. Geef Mij, de Moeder van Redding, jullie zorgen en ik zal ze naar Mijn Zoon brengen.

Dan zal ik jullie toedekken met Mijn allerheiligste mantel en jullie zullen een kracht voelen die alleen van de hemel kan komen.

Dan alleen zullen jullie vervuld zijn van vrede, moed en vastberadenheid om deel uit te maken van Gods leger. Dat leger, reeds in vorming, wordt samengesteld uit de menigten van alle naties.

Zij zullen marcheren tot het einde en kunnen niet verslagen worden.

Dank je, Mijn kind, om Mijn oproep te beantwoorden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding