467 – Geen enkele profeet ontving in zulk een overvloed boodschappen vanwege Mijn Geliefde Moeder en de Heilige Drie-Eenheid.
Maandag 18 juni 2012, 20.36 u.

Mijn zeer geliefde dochter, laat de wrede verwerping van Mijn heilige boodschappen door die volgelingen van Mij waarvan jij weet dat zij bijzonder toegewijd zijn aan Mijn Heilige Wil, jou niet verwarren.

Verwacht dat deze soort afwijzingen in hevigheid zullen toenemen wanneer Mijn woord aan flarden gescheurd zal worden en weggegooid alsof het niets is.

De pijn van afwijzing die jij voelt is Mijn pijn. De vernedering en de spot die jou aangedaan worden is Mijn vervolging. In plaats van toe te staan dat zulk een afkeuring je kwetst, moet jij die in stilte aanvaarden.

Wees vreugdevol te midden van je tranen want je weet nu toch al dat Ik altijd afgewezen ben geweest, zelfs door Mijn eigen leerlingen.

Indien jij toelaat dat de verwerping van Mijn woord de verspreiding van Mijn boodschappen vertraagt, dan zullen er minder zielen gered worden.

Onthoud altijd dat het Mijn grootste wens is om zielen te redden.

Mijn zending moet niet bezoedeld worden door menselijke opinies die bedoeld zijn om jou te verzwakken.

De woorden die Ik jou deze avond geef dienen niet om te troosten maar om de dringendheid van Mijn waarschuwingen aan de wereld te beklemtonen.

Vele van Gods boodschappers zijn voor jou gekomen, Mijn dochter, om de mensheid voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Maar geen enkele profeet ontving in zulk een overvloed boodschappen vanwege Mijn geliefde Moeder en de Heilige Drie-Eenheid.

Alleen deze boodschappen kunnen de geheimen openbaren van de komende tijden en de zegeningen schenken die al Gods kinderen nodig hebben tot de laatste dag.

Grijp het geschenk van Mijn wbord dat aan heel de mensheid gegeven wordt om jullie leven te geven.

Zonder Mijn hulp zouden jullie het zeer moeilijk hebben om de komende beproevingen te weerstaan.

Al Mijn ware boodschappers bereiden Gods kinderen voor op de Tweede Komst.

Weet dat die zal plaatsvinden tijdens het leven van deze generatie.

Neem Mijn beker, drink ervan, laat het jullie vullen met de gave van onderscheiding zodat jullie Mij kunnen helpen zielen te redden.

Jullie Jezus