466 - Hun boosaardige plannen omvatten ook een nieuwe wereldwijde inenting die over de hele wereld ziekten zal teweegbrengen.
Zondag 17 juni 2012, 20.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de plannen van de vrijmetselaarsgroepen om de wereldmunten over te nemen, komen dicht bij hun voltooiing.

Hun boosaardige plannen omvatten ook een nieuwe wereldwijde vaccinatie die over de hele wereld ziekten zal teweegbrengen en in een nooit eerder geziene mate lijden zal veroorzaken.

Vermijd om het even welke plots aangekondigde wereldwijde vaccinatie, want het zal jullie doden. 

Hun slechte programma’s zouden alle argeloze zielen schokken die er geen idee van hebben hoe machtig zij zijn.

Gedreven door machtshonger, rijkdom en het verlangen goddelijk te willen zijn in al wat zij doen, geloven zij dat ze onoverwinnelijk zijn.  Zij hebben de controle over banken en regeringen en zijn verantwoordelijk voor het veroorzaken van terreur in het Midden-Oosten.

Zij controleren een groot deel van de wereldmedia en de waarheid van hun verdorvenheid  zit verborgen achter zogenaamde humanitaire organisaties.

Spijtig genoeg weten maar weinigen van Gods kinderen iets af van hun plannen.

Weet dat de hand van Mijn Vader plots en snel zal neerkomen op die naties die zulke boosaardige leiders beschermen.

Zij zullen getroffen worden door tsunami’s en aardbevingen van zo’n grote omvang dat zij zullen weggevaagd worden.

Zij die geloven zo machtig te zijn zullen vlak voor Mijn Tweede Komst vuur uit de lucht zien vallen.

De zeeën zullen meren van vuur worden en zij zullen het moeilijk hebben zich te verbergen voor de bestraffing die zal neerkomen op deze boze zielen die Mijn beker weigeren.

Opstandig tot op het einde zullen zij Mijn Eeuwige Vader en de macht van de hemelen bestrijden.

Partij kiezend voor de Antichrist en voor de groepen waaruit hij is te voorschijn gekomen, zullen zij de vergissing van hun wegen (pas) inzien wanneer het voor hen te laat is.

Veel van deze groepen, inclusief leiders van banken, regeringen, kopstukken van grote bedrijven, die allemaal met elkaar verbonden zijn en samenwerken om de gewone mensen tot bedelaars te maken, zullen zich na de Waarschuwing bekeren. Dus dat is goed.

De tijd voor Mij om de zielen die Mij liefhebben te scheiden van diegenen die partij kiezen voor de  duivel is niet veraf.

Wees verwittigd. Er zal slechts zoveel tijd zijn als nodig om zich te bekeren. De zielen die Mijn barmhartigheid het meeste nodig hebben behoren tot die boosaardige groepen die geen respect hebben voor Gods wetten.

Jullie moeten bidden opdat zij de waarheid zullen inzien.

Jullie moeten bidden opdat zij zouden ophouden met ontberingen toe te brengen door de vreselijke wetten die zij willen opleggen.

Jullie moeten bidden om de genocide te verhinderen die zij plannen, erger dan die van Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Deze groep, de grootste in aantal sinds hun oprichting in de Middeleeuwen, is Satans leger. Hij zal geleid worden door de Antichrist. Tientallen jaren lang hebben zij plannen gesmeed om hun controle over de banken te realiseren. 

Vijftien jaar geleden hebben zij de introductie gepland van het merkteken van het Beest, een chip die elke man en vrouw onder dwang zullen ingeplant krijgen in hun lichaam om toegang tot voedsel te hebben  (dit verwijst naar de LAATSTE 15 jaren waarin dit gepland werd).

Nu voor hen de tijd gekomen is om hun Nieuwe Wereldmunt te onthullen, is het goed te weten dat gebed, veel gebed, kan helpen om hun plan in grote mate af te zwakken. 

Hier is een gebed om de Eén-wereld-controle af te wenden.

Kruistochtgebed (61) - Vermijd de Eén-wereld-controle

O lieve Hemelse Vader,

in gedachtenis aan de kruisiging van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, smeek ik U ons - Uw kinderen - te beschermen, tegen de kruisiging die gepland is om Uw kinderen te vernietigen door de Antichrist en zijn aanhangers.

Geef ons de genaden die wij nodig hebben om het merkteken van het Beest te weigeren en verleen ons de nodige hulp om het kwaad in de wereld te bestrijden dat verspreid wordt door hen die de weg van Satan volgen.

Wij smeken U, lieve Vader, al Uw kinderen te beschermen in deze verschrikkelijke tijden en maak ons sterk genoeg om op te staan en te allen tijde Uw heilig woord te verkondigen. Amen.

Mijn dochter, het doet Mij leed deze dingen te moeten openbaren. Mijn volgelingen moeten begrijpen wat er gebeurt.

Zij die niet in deze boodschappen geloven zullen geen twijfels meer hebben wanneer de Antichrist zichzelf voorstelt zoals Ik voorzegd heb.

Jullie moeten je over de hele wereld in groepen verenigen in gebed.

Hoe meer van Mijn volgelingen er zijn die dat doen, hoe sterker zal de Tegenwoordigheid van de Heilige Geest zijn en hoe zwakker daarom het leger van Satan zal worden.

Probeer geen angst te hebben want zulk een vervolging kan zonder vrees tegemoet  getreden worden. Eens jullie je goed voorbereiden door Mijn instructies na te volgen en dagelijks in gebed te blijven, zal de tijd snel voorbijgaan.

Vertrouw altijd op Mij.

Onthoud dat Ik gestorven ben voor jullie zonden. Het is niet meer dan gepast dat jullie Mij toestaan jullie in deze tijd te leiden naar het Nieuw Koninkrijk op aarde.

Alleen Ik, Jezus Christus, kan jullie leiden. Vergeet nooit dat jullie zonder Mij niets zijn.

Jullie Jezus