465 - De Luchten zullen teruggetrokken worden alsof een dak zich opende
Zaterdag 16 juni 2012, 19.40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Woord wordt door miljoenen over de hele wereld gehoord terwijl Ik al Gods kinderen voorbereid op Mijn Goddelijke Barmhartigheid.

Zij die gezegend zijn met de Heilige Geest, zij zullen onmiddellijk weten bij het lezen van Mijn Boodschappen, dat zij van Mijn Goddelijke Lippen komen.

Zij die zeggen Mij te kennen maar er niet in slagen Mij te herkennen, kunnen nog altijd niet weerstaan Mijn Woord te lezen, hoewel zij tegen Mij vechten.

Zij verwerpen Mij, maar toch worden zij altijd naar Mijn Boodschappen getrokken.

Beseffen zij dan niet dat dit de Heilige Geest is, die, hoewel slapend in hun zielen, hen toch naar Mij toetrekt?

Ik zeg dit tot hen. De tijd is gekomen want spoedig zullen jullie grieven jullie getoond worden tijdens De Waarschuwing.

Jullie haat tegenover Mijn Woord zal jullie onthuld worden en dan zullen jullie de Waarheid kennen.

Wanneer dat gebeurt moeten jullie je verenigen met jullie broeders en zusters en strijden om het recht Mijn Kerk op aarde te verdedigen.

De luchten zullen weggetrokken worden alsof een dak opengaat om het vuur en de vlammen van Mijn Goddelijke Barmhartigheid te openbaren.

De aarde zal met zulk een kracht geschud worden dat niemand zal ontsnappen aan Mijn Ogen, Mijn Geest of Mijn Gave.

Velen zullen beven van angst omdat het dan pas zal zijn dat velen zich voor de allereerste keer bewust zullen worden van hun zielen.

Zij zullen weten dat hun liefde voor hun lichamen en al de genoegens die zij zoeken te voeden, zonder betekenis zijn.

Zij zullen elk deel van hun ziel zien, maar met zal niet met hun eigen ogen zijn dat zij zullen zien. Zij zullen naar hun zielen kijken door Mijn Ogen.

Zij zullen zich ziek en walgelijk voelen net zoals Ik wanneer Ik de afschuwelijkheid zie van hun beklagenswaardige wandaden.

Zij zullen zien hoe verdorven hun gedrag was tegenover anderen en het kwade dat zij gedaan hebben tegenover hun naasten, hun broeders en zusters.

Dan zullen zij hun eigenliefde zien, de ijdelheid en de liefde voor valse idolen en weten hoezeer Mij dat beledigt.

Diegenen wier zonden zo zwart zijn zullen zich ziek zullen, pijn hebben, niet in staat zijn zich staande te houden bij de verschrikkingen die zij moeten zien. Zij zullen al hun kracht nodig hebben om de zuivering te doorstaan die nodig is om hen in staat te stellen te overleven en het pad van de Waarheid te volgen.

Het is belangrijk te weten dat De Waarschuwing alleen dat is. Ik kom om Gods kinderen te waarschuwen dat hun zonden kunnen en zullen vergeven worden.

Ik kom om hen te tonen hoe de Dag van het Oordeel zal zijn. Dat wil zeggen dat diegenen die in die fase om verlossing vragen, zullen gered worden.

Zij die Mij nog steeds verwerpen zullen tijd krijgen tot inkeer, maar niet veel. Indien zij Mijn  Barmhartigheid blijven verbeuren, dan zal Ik Mij moeten terugtrekken.

Dan zal Ik de rechtvaardigen aan een kant scheiden van de onrechtvaardigen aan de andere kant. Daarop volgt nog een laatste kans om verlossing te bekomen en wie dan Mijn Liefde en Barmhartigheid afwijst, zal in de Hel geworpen worden.

Deze profetie werd sinds het begin al voorzegd.

Let op De Waarschuwing en red jullie zielen terwijl jullie kunnen.

Jullie Jezus