464 - De Waarschuwing, al moet zij niet gevreesd worden, zal pijn veroorzaken in hen die niet in staat van genade zijn
Donderdag 14 juni 2012, 18.45 u.

Ik, jouw geliefde Jezus, verlang dat jij, Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn volgelingen vraagt om aandacht te schenken aan Mijn instructies. 

Zorg voor elk lid van jullie eigen familie, zij die in jullie midden vertoeven en die Mijn Leer niet volgen.

Bekommer jullie om die zielen onder jullie die voor Mij verloren zijn, die Mij ogenschijnlijk verwerpen. Ik vraag jullie om in deze tijd vurig voor hen bidden.

Jullie moeten smeken om Barmhartigheid voor hun zielen. Jullie gebeden en offers kunnen hen vrijwaren van verschrikkelijk lijden tijdens de Zuivering  bij De Waarschuwing.

De Waarschuwing, al moet zij niet gevreesd worden maar verwelkomd als Mijn bijzondere gave, zal pijn veroorzaken bij hen die niet in staat van genade zijn.

Bereid jullie zielen op voorhand al voor want gezonde zielen zullen De Waarschuwing als een  vreugdevolle gebeurtenis ervaren.

Zij zullen niet lijden omdat zij in staat van genade zullen zijn, vooral wanneer zij geregeld het Sacrament van de Biecht ontvangen.

Hun kracht zal diegenen helpen die na De Waarschuwing doorheen de pijn van het Vagevuur moeten gaan. Help diegenen die niet willen luisteren door het dagelijks bidden van Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans.

Bied  Mij, jullie Jezus, een offer aan als eerherstel voor de zonden van jullie families.

Ik zal Barmhartigheid betonen aan allen die de zwarte staat van hun zielen erkennen, wanneer hun zonden tijdens De Waarschuwing getoond worden.

Alleen diegenen met oprechte nederigheid en een zuiver hart zullen vergeven worden.

Al die zielen, inclusief de kinderen die Mij verloochenen, hebben een vreselijke nood aan jullie gebeden.

Hier is het gebed dat jullie moeten bidden voor hun bekering tijdens De Waarschuwing.

Kruistochtgebed (60): Gebed tot bekering van families tijdens De Waarschuwing

O lieve Zoete Jezus

Ik smeek om Barmhartigheid voor de zielen van mijn familie (noem ze hier…).

Ik offer U mijn lijden, mijn beproevingen en mijn gebeden om hun zielen te redden van de geest van duisternis.

Laat niet een van hen, Uw kinderen, U verloochenen of Uw Barmhartigheid verwerpen.

Open hun harten om zich met Uw Heilig Hart te verstrengelen zodat zij de vergeving kunnen zoeken die zij nodig hebben om gered te worden van het vuur van de Hel.

Geef hun de kans zich te beteren zodat zij kunnen bekeerd worden met de stralen van Uw Goddelijke Barmhartigheid. Amen

Kinderen van God, bereid jullie voor op de Waarschuwing want zij kan op eender welk moment plaatsvinden.

Jullie Jezus