463 - Een Belofte van trouw aan de Goddelijke Wil van God de Vader
Woensdag 13 juni 2012, 16.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Eeuwige Vader de Grote gave van Zijn Zegel aan de mensheid schonk, zo ook moeten Zijn kinderen plechtig beloven trouw te zijn aan Zijn Goddelijke Wil.

Ik vraag al Gods kinderen die zullen opmarcheren in Zijn leger om de zielen van al Gods kinderen te helpen redden, inbegrepen de verharde zondaars, deze plechtige belofte te maken.

Kruistochtgebed (59): Een plechtige belofte van Trouw aan de Goddelijke Wil

O Allerhoogste God,

O Hemelse Vader

ik beloof U plechtig mijn standvastige trouw om U te eren en in alles te gehoorzamen verenigd met Uw Goddelijke Wil op aarde. 

Ik offer U, door het Kostbaar Bloed van Uw enige Geliefde Zoon, de Ware Messias, mijn geest, mijn lichaam en mijn ziel ten behoeve van alle zielen,

opdat wij ons eendrachtig kunnen verenigen in Uw komend Koninkrijk zodat Uw Goddelijke Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel. Amen.

Jullie moeten jullie zielen verpanden aan Mijn Hemelse Vader als een teken van jullie Geloof en als gedachtenis aan Mijn Dood op het Kruis, zodat ieder van jullie zal drinken van de Beker des Heils.

Jullie Jezus