462 - De toetssteen van een echte profeet ligt in de gebeden die hun gegeven worden voor de mensheid.
Dinsdag 12 juni 2012, 17.58 u3.

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik diegenen die beweren in Mijn Naam te komen, al is dat niet het geval, nooit zal veroordelen.

Ik bemin al Gods kinderen, inclusief de valse profeten die uitgestuurd worden om in deze tijd de mensheid in verwarring te brengen.

Velen van zulke zielen zijn vol liefde voor Mij en voelen de nood om intiemer te worden. Zij  kunnen zich, zonder eigen schuld, inbeelden dat zij goddelijke boodschappen ontvangen. Je moet veel voor zulke zielen bidden. Je moet hen nooit oordelen.

Dan zijn er diegenen die beweren te komen in Mijn Naam, maar die het kenteken van het beest dragen. Wolven in schaapskleren, zij zijn er op uit de zuivere zielen te strikken en hen te bezoedelen met de zonde van misleiding.

Zij zijn de gevaarlijke valse profeten wier doel het is de waarheid van Mijn Leer te verdraaien op zulk een wijze dat het nauwelijks opvalt.

Zij zullen jullie, door uiterlijke schijn van valse nederigheid, in Mijn Naam een leugen doen geloven. Zij zullen een inschikkelijk masker van bedrog aanbieden en jullie zullen ervan overtuigd zijn dat zij de waarheid spreken.

De toetssteen van een echte profeet ligt in de gebeden die hen gegeven worden voor de mensheid. Door de kracht van de Heilige Geest vindt er een snelle bekering plaats wanneer de boodschappen van de hemel komen en zij spreiden zich uit over alle religies en alle geloofsovertuigingen om hen eensgezind te verenigen.

Ik verzoek jullie in deze tijd te bidden voor zulke zielen die misleid werden om te geloven dat zij spreken met de stem van de hemel. Bid voor hen opdat zij de kracht mogen ontvangen om nederig te worden ten einde hen in staat te stellen de waarheid te zien.

Bid opdat zij hun zielen niet zouden toestaan door de misleider gebruikt te worden om onder Gods kinderen verwarring te stichten.

Bid ook voor diegenen die niet in de naam van God spreken, maar die doelbewust spreken met de tong van Satan. Ook zij hebben jullie gebeden nodig want zij worden door Satan genadeloos gebruikt als middel om leugens te verspreiden.

Jullie geliefde Jezus