461 - Onthoud dat dit een oorlog is die zal gewonnen worden door Mijn Restkerk op aarde.
Maandag 11 juni 2012, 16.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, zeer spoedig zullen die zielen die ontvlamd zijn door de Kracht van de Heilige Geest, tengevolge van deze boodschappen, in alle naties eensgezind  samenkomen.

Zij zullen zich eendrachtig verenigen om Mijn woord te verkondigen zodat elke verloren zien uit de klauwen van het Beest kan gegrepen worden. 

Mijn Restkerk zal snel samenkomen en aangroeien doorheen heel de wereld en het gebed zal hen samensmeden tot een heilige Kerk.

Ik zal hulp zenden tot elk van Mijn twee Kerken, Mijn Twee Getuigen op aarde. Dan zullen zij opstaan en moedig de waarheid verkondigen in elke hoek van de wereld.

Mijn stem zal weerklinken als de donder en zij die Mij waarlijk beminnen zullen Mij ook (h)erkennen.

De genade van de Heilige Geest zal de zielen van Mijn strijders ontvlammen en zij zullen opmarcheren en Mij helpen om de mensheid te redden.

Wees blij, Mijn Leger, want jullie zijn gezegend uitverkoren te zijn geweest voor deze glorievolle taak.

Door jullie liefde voor Mij, jullie Goddelijke Verlosser, zullen jullie je arme broeders en zusters helpen redden om niet verloren te gaan aan de duivel.

Kom nu, Mijn volgelingen, en sta Mij toe jullie te leiden door de dichte en doornige jungle tot in het licht van Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde.

Wees nooit bang voor Mij zodat Ik jullie onverschrokken leid in de strijd tegen de Antichrist.

Onthoud dat dit een oorlog is die zal gewonnen worden door Mijn Restkerk op aarde.

Onthoud ook dat het aantal zielen dat kan gered worden zal afhangen van de kracht van jullie geloof, jullie edelmoedigheid van geest en jullie bereidwilligheid om te lijden in Mijn heilige Naam.

Ik bemin jullie.

Ik zegen jullie.

Ik geef jullie nu de nodige genaden om jullie wapenrusting op te pakken en op te marcheren naar het Eeuwig Leven.

Jullie geliefde Jezus