460 - Moeder van Redding: Bid voor de christelijke Kerken opdat hun de genaden geschonken worden hun geloof te verdedigen.
Maandag 11 juni 2012, 12.02 u.

Al Gods kinderen over de hele wereld worden opgeroepen om in deze tijd te verzamelen om eenparig te smeken voor de barmhartigheid van Mijn Eeuwige Vader.

Kinderen, stort jullie harten uit bij Mijn Vader en vraag Hem jullie te beschermen en te bedekken met het kostbaar Bloed van Zijn Zoon.

Van nu af moeten jullie elke dag aandacht schenken om tot God de Vader te bidden in de naam van Jezus Christus, Redder van de Wereld, voor elke mogelijke bescherming tegen de kwade machten, nu onstuitbaar in elke uithoek.

Bid, bid, bid voor de christelijke Kerken op aarde opdat hun de genaden geschonken zullen worden om hun geloof te verdedigen.

Geef de hoop nooit op, kinderen, want eens jullie trouw beloven aan Mijn Zoon en bidden om sterkte, zullen jullie gebeden verhoord worden.

Vandaag vraag ik jullie verder te gaan met de kruistochtgebeden tot bekering en het bidden van de Allerheiligste Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid. Deze maand is aangewezen voor de bekering van vele naties.

Het vasten moet doorgaan om zielen te redden en het kan uitgevoerd worden naar ieders mogelijkheid. Kinderen, blijf bidden voor de bekering die in deze tijd zo nodig is.

Dank u om Mijn oproep te beantwoorden.

Moeder van Redding