459 - De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, hij zal alle Christelijke Kerken dicteren.
Zondag 10 juni 2012, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen op om moedig te zijn in deze tijd.  

Dit is niet het moment om neer te vallen en te wenen. Dit is de tijd om te vechten voor jullie verlossing.

Ik roep alle Christelijke Kerken op, Mijn clerus en al diegenen die hun leven aan Mij, hun Jezus, hebben toegewijd om te luisteren naar Mijn smeekbeden.

Geef nooit de waarheid van Mijn leer op.

Laat Mij nooit in de steek.

Verzaak nooit Mijn Kerk. Want Ik ben de Kerk.

Verloochen nooit Mijn Lichaam, want Ik ben het Brood des Levens.

Aanvaard nooit de leugens die weldra bij jullie zullen ingeprent worden, om Mijn kerk op aarde te verdringen.

Nu is het tijd om voorbereidingen te treffen.

Weldra zullen jullie ertoe gebracht worden een nieuwe religie aan te nemen die door  mensen zal bedacht zijn.

Weldra zullen jullie gedwongen gevoed worden met wat zal gelijken op de Heilige Eucharistie, maar het zal niet Mijn Lichaam zijn.

Dat (surrogaat) zal leeg en onvruchtbaar zijn en geen echt leven voortbrengen.

De enige Heilige Eucharistie die bestaat is de wijze waarop Mijn Tegenwoordigheid in het Heilig Misoffer bekend gemaakt wordt zoals het nu is.

Wijk hier nooit van af zelfs niet indien jullie daartoe gedwongen worden door de heidenen die Mijn Christelijke Kerken zullen overnemen.

Zij zullen Mijn Kerken ontwijden en ze omvormen  in niets meer dan plaatsen voor entertainment en sociale uitlaatkleppen.

Jullie moeten altijd de stappen volgen die Ik geleerd heb aan Mijn Apostelen tijdens het Laatste Avondmaal.

Nu moeten jullie ervoor zorgen dat alles ingericht is voordat de aanval begint.

Want weldra zullen jullie het onmogelijk achten een valse doctrine te volgen die jullie opgelegd wordt door de gruwel die te wachten staat.

De valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, hij zal alle Christelijke Kerken commanderen die hij zal doen samensmelten tot ťťn.

Maar het zal niet op Mij zijn, Jezus Christus, dat de Nieuwe Tempel zal gebouwd worden. Het zal een tempel zijn om de Heilige Stoel te vervangen met de bedoeling het beest te eren.

Luister nu naar Mijn woorden, want weldra zullen jullie de Waarheid zien.

Diegenen die dapper genoeg zullen zijn om op te staan tegen deze geloofsvervolging, jullie moeten nu plannen.

Diegenen die niet de kracht hebben om weerstand te bieden tegen het rijk van de antichrist en de valse profeet, kniel neer en smeek Mij jullie te helpen.

Ik zal jullie de weg wijzen door Mijn nieuwe leiders die onder jullie zullen opstaan, onder leiding van Mijn Twee Getuigen.

Henoch and Elia, die tegenwoordig zijn in Mijn Christelijke Kerken op aarde en het Huis van IsraŽl, zullen de prediking van de Evangelies over de hele wereld beÔnvloeden.

Niets zal het onderrichten van de Waarheid stoppen.

Deze tijd zal moeilijk zijn, maar sta op en volg Mijn Leger op aarde en meer zielen zullen gered worden. Verlaat de kudde niet die Ik jullie gegeven heb om jullie te leiden.

Vrees niet, want alleen door Mijn Pad naar Eeuwig leven te volgen, kunnen jullie gered worden.

Volg het pad van de Valse Profeet en jullie zullen niet alleen voor Mij verloren gaan, maar jullie zullen onschuldige zielen op het pad naar de Hel leiden.

Wees dapper, Mijn gewijde dienaren.

Aanvaard dat de tijd voor Mijn terugkeer imminent is. Jullie hebben geen tijd te verspillen.

Jullie Jezus