457 - Jullie vrije wil kan niet worden weggenomen. Ik kan niet eisen dat jullie Mij volgen.
Vrijdag 8 juni 2012, 19.05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, velen die Mijn Heilige Woorden lezen, die uit liefde aan de mensheid gegeven worden, begrijpen Mijn intenties verkeerd. Als de Mensenzoon is het Mijn plechtige belofte om de hele mensheid te redden.

Mijn kruisiging op het kruishout was niet zomaar een moment in de tijd, of een moment in de geschiedenis.

Het was een Offer dat gebracht werd om ieder van jullie afzonderlijk –ook vandaag nog - het geschenk van het Eeuwig Leven aan te bieden.

Dat is een plechtige belofte. Het leven op de komende wereld, Mijn Koninkrijk op aarde, is voor iedereen. Ik kom nu om jullie voor te bereiden.

Ik heb jullie reeds eerder gezegd dat hoewel Ik kom om jullie te waarschuwen voor de gevaren die jullie lopen door Mijn Leer te verwerpen en de Tien Geboden die door Mijn Eeuwige Vader werden afgekondigd, Ik toch Gods kinderen niet kan bevelen of eisen om te luisteren. Want aan heel de mensheid werd een bijzonder gave geschonken, net zoals aan de engelen in de hemel, de gave van de vrije wil.  De vrije wil kan jullie niet ontnomen worden. Ik kan niet eisen dat jullie Mij volgen.

Ik kan jullie waarschuwen, jullie de vergissing van jullie wegen tonen, maar Ik kan jullie niet bevelen Mijn oproep te beantwoorden.

Ik kan enkel vragen.

De vrije wil, al is het een gave, kan ook een hindernis zijn wanneer hij gebruikt wordt door Satan om leugens in jullie geesten te zaaien.

Hij kan eisen stellen van zeer dwingende aard die voor  jullie zeer moeilijk te bevechten zijn, dusdanig is zijn macht.

Mijn geduld wordt in deze eindtijd beproefd als nooit tevoren.

Ondanks Mijn dood op het kruis, ondanks Mijn leven dat Ik met liefde gegeven heb om ieder van jullie te redden, hebben velen vergeten wat dit Offer werkelijk betekent.

Ik gaf Mijn leven voor de redding van de mensheid, waarom luisteren Mijn kinderen niet?

Indien zij nu langs deze boodschappen om niet naar Mij willen luisteren, dan is dat de keuze die zij maken met hun eigen vrije wil. Waarom gaan zij dan voort met de inhoud van de heilige Bijbel verkeerd uit te leggen en te verdraaien?

Ongeacht hoezeer Ik verworpen wordt, Ik zal nooit falen in Mijn plicht jullie te waarschuwen voor de komende gevaren.

De gevaren waarover Ik spreek betreffen niet alleen de ellende die door Satans boosaardige  aanhangers gepland wordt over jullie naties, de controle over jullie geld, jullie eten of jullie menselijke leven.

Neen, de gevaren waarvan jullie je vooral bewust moeten zijn, betreffen het gevaar jullie ziel aan Satan en zijn gevallen engelen te verliezen.

Of jullie nu acht slaan op Mijn woord ligt geheel aan elk en iedereen van jullie.

Al wat Ik jullie vraag is te luisteren. Het nalaten om te luisteren en om de bijzondere genaden te aanvaarden die Ik jullie nu verleen, betekent dat jullie misschien niet gepast toegerust zullen zijn om jullie ziel te redden van het beest.

Ik zegen jullie allen. Aan diegenen die verward zijn, verzoek Ik dringend de gebeden te  selecteren die Ik jullie door deze boodschappen gegeven heb.

Die zullen jullie helpen Mijn oproep vanuit de hemel te beantwoorden.

Jullie Jezus