456 - 600.000 gevallen engelen werden vorig jaar losgelaten uit de diepten van de Hel losgelaten en nu nog eens 5 miljoen.
Donderdag 7 juni 2012, 20.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om de wapens op te nemen in de hemelse strijd die woedt tegen Satan en zijn gevallen engelen.

Nu zijn de in elke natie losgelaten engelen van Satans leger en hun toegewijde leerlingen op aarde bezig om Gods kinderen op elke mogelijk manier te kwellen.

Er zijn de zichtbare tekenen. De crisis in Mijn Kerk, de katholieke Kerk,  werd veroorzaakt door de boosaardige krachten wier eerste doelwit het was om haar op de knien te brengen. Daarmee echter niet tevreden, willen de machten van het kwaad ook de Heilige Eucharistie vernietigen door haar te profaneren.

Door Mijn Kerk op aarde te ontmoedigen was het plan van Satan om het geloof van Mijn volgelingen te vernietigen.

Veel van Mijn volgelingen betonen Mij, hun Verlosser, geen eer meer op basis van de zonden van diegenen die Mij in de Kerk vertegenwoordigen.  Hoezeer verwonden zij Mij wanneer zij Mij zo vlug in de steek laten.

De geloofsafval in de wereld van vandaag werd ook door Satan gepland door de kinderen van God te verleiden hun geloof te verzaken.

Als vervanging gebruikt hij een nieuwe religie, dikwijls gekend als de New Age. In plaats van God, de Eeuwige Vader te verheerlijken, verheerlijken zij het menselijk wezen als geestelijk superieur en leidinggevend.

Zoals Lucifer die niet alleen wilde zijn zoals God, maar die God wilde worden, wil deze snel ontwikkelde cultus Gods kinderen ervan overtuigen dat zij de controle hebben over hun eigen bestemming.

Dat alles door een vals geloof aan een metafysische (bovennatuurlijke) wereld gecontroleerd kan worden, die echter niet bestaat.

Het geloof in valse goden zoals Boeddha heeft zoveel mensen geschaad en in een donkere wereld binnen geleid, die op het eerste gezicht lijkt te schitteren, maar die niet in staat is de zuivere liefde voor elkaar aan te wakkeren.

In plaats daarvan monden al deze New Age religies uit in slechts n ding. Zelfobsessie en liefde voor zichzelf ten koste van een ander.

De oorlogen die Satans vrijmetselaarsorden in het leven roepen, zijn talrijker geworden en de grootste groep van allen wil door slachtingen de controle over het Midden-Oosten.

In Europa zal men de introductie  van een nieuwe n-wereldmunt organiseren om de bevolking tot hun slaven te maken.

Satans greep is zo sterk dat er veel gebed zal nodig zijn om de macht die hij uitoefent te doen kantelen. Dan zal er nog verleiding zijn om Gods kinderen af te keren van de waarheid.

Satan kan jullie geest grondig in de war sturen. Maar, hoewel hij niet bij machte is te weten wat jullie denken, kan hij (toch) gedachten en twijfels in jullie geest plaatsen.

Wanneer jullie aanvankelijk weerstand bieden, door te bidden om de genaden om jullie zelf te beschermen, zal hij zijn activiteiten verhogen.

Satan stuurt zijn demonische engelen naar gelovigen om hen te bestoken. Indien jullie ze zouden kunnen zien, dan zouden jullie geschokt zijn. Twee of drie kunnen jullie omringen en doen struikelen, jullie verward doen geraken, benauwd en jullie geesten vullen met liefdeloze gedachten tegenover een andere persoon.

Al wat te maken heeft met God, Zijn Kerken, Zijn kinderen en diegenen die Hem op aarde vertegenwoordigen, zijn de eerste doelwitten.

Dan neemt hij diegenen in het vizier die hoge posten bekleden en controle hebben over miljoenen levens. Hij verleidt hen met corruptie, manipulatie van macht en de introductie van slechte wetten, ontworpen om pijn en ontbering te veroorzaken. En dan orkestreert hij oorlog.

Kinderen, negeer de strijd niet want hij is echt.

600.000 gevallen engelen werden vorig jaar uit de diepten van de hel losgelaten en nu zijn er nog eens 5 miljoen losgelaten. De tijd voor Gods leger in de hemel, om Satan te vernietigen, is begonnen. Ook voor Mijn Leger op aarde is de tijd gekomen om de wapens op te nemen.

De tijd is kort. Wij hebben veel werk te doen.

Gebed is het wapen. Bekering is het doel. Ik kan de redding van zielen alleen tot stand brengen indien Mijn stem in deze tijd gehoord wordt.

Satan weet dat. Hij heeft een vloek over deze zending geplaatst en zal velen van Gods kinderen wegtrekken. Toch kan hij niet winnen. Want niemand kan de openbaring van het Boek der Waarheid verhinderen, want Ik ben het, Jezus Christus,  die dat doet.

Toch zullen vele arme zielen overtuigd worden om de andere kant op te kijken wanneer Ik de waarheid aankondig, zichtbaar voor heel de wereld, zoals voorzegd in het Boek der Openbaring.

Sta hem nooit toe zich met jullie in te laten. Jullie kunnen dat doen door te weigeren in te gaan op beledigingen of bespottingen van anderen wanneer jullie Mijn Heilig Woord verkondigen. Want door jullie met hem in te laten geven jullie hem de munitie die hij nodig heeft om jullie te verzwakken.

Jullie geliefde Jezus

Redder van heel de mensheid.