455 - De Maagd Maria: kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden worden jullie intiemer verenigd met mijn Zoon
Woensdag 6 juni 2012, 15.05 u.

Kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden worden jullie intiemer verenigd met Mijn Zoon.

Lijden, hoe hard het ook is, schenkt genaden, vooral wanneer het vrijwillig omarmd wordt voor de redding van zielen.

Wanneer jullie lijden, bedenk dan altijd hoezeer Mijn Zoon geleden heeft.

Bedenk dat Zijn fysiek lijden zeer moeilijk om dragen zou zijn voor een mens. Toch kan geestelijk lijden dezelfde pijn veroorzaken. 

Tot diegenen die worstelen met het lijden, jullie moeten aan Mij, jullie geliefde Moeder van Redding vragen jullie te helpen ermee om te gaan.

Ik zal jullie lijden nemen en het in jullie naam aan Mijn geliefde Zoon aanbieden tot redding van zielen.

Hij zal enkel nemen wat Hij nodig heeft en jullie vertroosting geven. Dan zal Hij jullie last verlichten.

Lijden kan een manier van zuivering van de ziel zijn.

Indien jullie het verwerpen en ertegen vechten, dan zal het jullie geen verlichting brengen. Het zal een nog veel zwaardere last worden.

Wanneer jullie het met liefde aanbieden zal jullie last verlicht worden en jullie zullen vreugdevol worden.

Wees nooit bang voor het lijden want het brengt jullie dichter bij het Heilig Hart van Mijn Zoon.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding