451 - Jezus: Wankel nooit. Twijfel nooit aan Mijn Bescherming.
Zaterdag 2 juni 2012, 09.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, indien Mijn volgelingen Mij toestaan hun zielen te overstromen met Mijn onvoorwaardelijke liefde, zal Ik in hen een kracht doen ontbranden die hen zal opschrikken.

Kom tot Mij als vertrouwende kinderen met een eenvoudig en open hart, zonder verwachtingen, en Ik zal jullie een vrede geven die jullie nergens anders zullen vinden.

Terwijl Ik ween omwille van de manier waarop kwaad en hebzucht de wereld in hun greep houden, ben Ik ook vol vreugde omwille van de zuivere liefde die Mijn volgelingen Mij, hun Jezus, tonen.

Hoeveel troost en verlichting schenken zij Mij en hoe verlang Ik ernaar dat Ik hen in Mijn armen zou kunnen nemen.

Hoe verlang Ik dat zij Mij zouden kunnen horen zeggen hoezeer Ik van hen houd.

Hoe hunker Ik naar de dag dat Ik Mijn hand zal uitstrekken om hun hand in de Mijne te nemen en hen in Mijn Nieuw Koninkrijk te trekken wanneer zij eindelijk bij Mij thuis zullen komen.

Die dag is niet veraf.

Al Mijn volgelingen, jullie moeten nu naar Mij luisteren.

Jullie moeten sterk zijn en volharden tijdens de komende beproevingen en nooit ontmoedigd raken.

Het bewandelen van het pad dat voor jullie uitgestippeld is naar Mijn Koninkrijk, zal jullie kwetsen. Velen onder jullie zullen struikelen en vallen.

Sommigen zullen teruglopen naar de weg waarvan zij kwamen.

Anderen zullen gaan zitten, zullen opgeven en vast blijven zitten tussen het begin van hun reis en de poorten van het Eeuwig Leven. Zo zwak zal hun geloof worden omwille van de hindernissen die zij zullen tegenkomen.

De sterkeren zullen zonder vrees zijn. Zij willen vooruitschieten en er met elk greintje energie op losstormen naar het Nieuw Tijdperk van Vrede.

Niets zal hun in de weg staan. Zij zullen weten hoe het op til zijnde lijden te weerstaan. Zij zullen weten hoe de vijand te bestrijden. Met weinig vrees in hun hart zullen zij luisteren naar elke instructie die Ik hun geef.

Zij moeten altijd trachten terug te gaan om de zwakkeren mee te voeren. Diegenen die angstig zijn. Zij moeten diegenen op hun schouders dragen bij wie de wilskracht  en de moed ontbreken om in Mijn Naam op te staan.

Zij die jullie hulp weigeren zullen achter gelaten worden en zullen deelgenoot worden van het koninkrijk van het Beest van waaruit geen ontsnappen mogelijk is.

Wankel nooit. Twijfel nooit aan Mijn bescherming.

Als jullie alles onderwerpen aan Mijn Heilige Wil zal Ik voor alles zorgen.

Vertrouw Mij. Volg Mij.

De tijd is kort maar toch overvloedig om jullie voor te bereiden op de komende strijd.

Ik bemin jullie allen. Vergeet nooit de macht van Mijn liefde.

Jullie geliefde Verlosser

Koning van Redding

Jezus Christus