450 - De Maagd Maria: Ik heb deze gruwelijkheden geopenbaard aan de kleine kinderen Melanie en Maxim te La Salette
Zaterdag 2 juni 2012, 11.00 u.

Mijn kind, het is belangrijk dat al diegenen die Mijn Zoon liefhebben, in deze tijd bidden om de genaden van sterkte en doorzettingsvermogen.

De kennis die jullie hier door deze boodschappen wordt geopenbaard, kinderen, dient om jullie te helpen voorbereidingen te treffen.

Heb nooit het gevoel, dat jullie, als Gods leger, niet in staat zullen zijn om het boosaardig regime te weerstaan dat zichzelf weldra aan de wereld zal tonen.

Herinner jullie altijd de macht van Mijn heilige Rozenkrans.

Herinner jullie altijd dat de macht van Mijn Vader de grootste macht is die bestaat.

Geen enkele macht is zo groot dat ze de glorievolle macht van God zou kunnen verslaan.

Wanneer je een echt kind van God bent, en je tot de Vader komt door Mijn Zoon, dan zal je beschermd worden.

Angst wordt veroorzaakt door het onbekende, maar ze kan ook veroorzaakt worden wanneer de waarheid bekend gemaakt wordt.

Laat toe dat de genaden die jullie verleend worden door de kruistochtgebeden, jullie de gemoedsrust en de zielensterkte geven om op te marcheren tot de redding van zielen.

Hoe meer zielen zich bekeren tot de liefde van Mijn Zoon, hoe sterker jullie kruistocht zal zijn.

Heb elkaar lief en verenig jullie in gebed om te helpen Gods kinderen te redden van de Antichrist.

Bid, bid, bid dat elke ziel moedig genoeg zal zijn om zijn vergiftigd merkteken te weigeren.

Ik heb deze gruwelijkheden zo lang geleden al geopenbaard aan de kleine kinderen Melanie en Maxim te La Salette.  De tijd dat deze profetieŽn in vervulling gaan is nabij. Ik vertelde deze kinderen over de boze plannen en zij geloofden wat ik hun zei.

Nu moeten jullie, kinderen, geloven dat deze gebeurtenissen moeten plaatsvinden.

Jullie moeten vurig bidden om veel van de pijn die door de mensheid zal moeten verduurd worden te verzachten en af te zwakken.

Wees dapper, kinderen.

Heb vertrouwen in Mijn Zoon en sta Hem de vrijheid toe jullie te leiden zoals Hij moet opdat zielen kunnen gered worden uit de klauwen van het Beest.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding