449 – (Het nummer) 666 zal – als verborgen getal - vastgezet worden in een chip die men jullie zal dwingen te aanvaarden net zoals jullie eender welke vaccinatie zouden aannemen.
Vrijdag 1 juni 2012 - 20.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de Antichrist is reeds zijn vredesplan aan het voorbereiden dat hij zal introduceren kort nadat de oorlogen in het Midden- Oosten wijdverspreid zijn en wanneer de pijn en het verschrikkelijk leed duidelijk maken dat er geen teken van hoop meer is. Dan zal hij opeens verschijnen en zichzelf aan de wereld bekendmaken als een man van vrede, een schitterende diamant die zal stralen te midden van de duisternis.

Wanneer hij te voorschijn komt zal hij aanzien worden als een van de meest charismatische politieke leiders van alle tijden.

Zijn knappe, aantrekkelijke en zorgzame persoonlijkheid zal de meerderheid van de mensen bedotten.

Hij zal liefde en medelijden uitstralen en zal beschouwd worden als een christen. Met de tijd zal hij vele volgelingen aantrekken die in aantal zullen toenemen zodat hij gaat gelijken op  Mij, de Messias.

Men zal hem zien als iemand die de eenheid onder alle naties bevordert en hij zal in bijna elk land van de wereld geliefd zijn. Dan zal het lijken alsof hij bovennatuurlijke bekwaamheden heeft. Velen zullen geloven dat hij door Mijn Vader gezonden werd en dat hij Mij is, Jezus Christus, de Verlosser van de wereld.

Zij zullen tot hem bidden, van hem houden, hun leven opgeven voor hem en hij zal met hen lachen en de spot drijven wanneer zij hem niet kunnen zien.

Dat zal de grootste ontgoocheling aller tijden zijn en het plan is jullie zielen te stelen, jullie van Mij weg te trekken.

Hij en de Valse Profeet, die als een koning zal zetelen op de Stoel van Petrus, zullen in het geheim samenzweren voor de ene wereldreligie.

Die zal gelijken op een soort christelijke religie die liefde promoot. Zij zal echter niet de liefde voor elkaar promoten die van God komt. In plaats daarvan zal zij liefde voor en trouw aan de Antichrist stimuleren alsmede de liefde voor zichzelf.

De gruwel stopt daarmee niet want wanneer zij de kinderen van God verleid hebben zal de aanval ingezet worden.

Plots zal aan allen gevraagd worden om het ene wereldmerkteken van getrouwheid  te aanvaarden. Een verenigde wereld waarin alle mensen moeten participeren.

Het zal jullie geld controleren, jullie toegang tot het voedsel en hoe jullie leven.

Regels, veel regels, zullen beteken dat jullie gevangenen zijn geworden. De sleutel van jullie cel, die jullie onder hun controle houdt, zal het merkteken van het Beest zijn.

(Het nummer) 666 zal – als verborgen getal - vastgezet worden in een chip die men jullie zal dwingen te aanvaarden net zoals jullie eender welke vaccinatie zouden aannemen.

Eens ingeplant zal het niet alleen jullie geest en ziel vergiftigen, maar ook jullie lichaam. Want het zal een plaag veroorzaken die beraamd is om een groot deel van de wereldbevolking uit te roeien.

Jullie moeten het merkteken niet aanvaarden. In plaats daarvan zal Ik jullie zeggen wat te doen. Velen zullen het merkteken aanvaarden omdat zij zich hulpeloos zullen voelen.  

Het Zegel van de Levende God, Mijn kruistochtgebed (33) is jullie levenslijn.

Wanneer jullie Mijn Zegel van Bescherming ontvangen dat jullie door Mijn Eeuwige Vader gegeven wordt, zullen jullie het merkteken niet moeten aanvaarden.

Jullie zullen niet worden aangeraakt. Jullie huis zal niet gezien noch gezocht worden of een doelwit zijn, want het zal onzichtbaar gemaakt worden voor de ogen van Satans leger.

Jullie zullen voedsel moeten verbergen dat enkele jaren moet meegaan. Jullie zullen je eigen groenten moeten telen, jullie eigen water opslaan en alle heilige voorwerpen rond jullie bewaren.

Mijn Restkerk zal groeien en zich verspreiden en jullie zullen schuilplaatsen krijgen wanneer het nodig is. Er is veel planning nodig nu.

Zij die om jullie lachen met wat jullie doen, of zeggen: Jezus zou jullie toch zeker zo iets niet vragen? Voorziet Hij niet al zijn volgelingen in hun tijd van nood? 

Zelfs één brood en één vis kunnen vermenigvuldigd worden. Dus speelt het geen rol als jullie slechts een weinig eten hebben want Ik zal jullie beschermen en jullie zullen veilig zijn.

Bid vurig voor die zielen die niet in staat zullen zijn het merkteken te vermijden.

De onschuldige zielen die in staat van genade zijn op het moment dat zij gedwongen worden de chip te aanvaarden, zullen gered worden.

De rest van jullie moet plannen om jullie familie te beschermen en jullie trouw aan de Heilige Eucharistie en de Mis.

Wanneer de Antichrist alle religies opslokt is het enige wapen waartegen hij machteloos zal zijn: de Heilige Mis en de transsubstantiatie van het brood en de wijn in Mijn Lichaam en Bloed in de Heilige Eucharistie.

Mijn Missen moeten verdergaan. Diegenen onder jullie die dat weten moeten nu talrijk samenkomen en starten met de voorbereidingen.

Hoe eerder jullie je voorbereiden, hoe meer genaden jullie zullen ontvangen om jullie rangen over de hele wereld te laten aangroeien.

De Rots zal belast worden met een nieuw bouwwerk waarvan zij zullen zeggen dat het Mijn Nieuwe Tempel zal zijn. Maar dat is niet waar.

Maar wanneer de vervolging eindigt zal Mijn Restkerk en Mijn uitverkoren volk de Tempel herbouwen en Mijn Nieuw Jeruzalem zal neerdalen vanuit de hemel.

Zij zal neerdalen in heerlijkheid. De trompetten zullen op hetzelfde moment gehoord worden in de hemel en op aarde.  En dan zal Ik komen.

Jij, Mijn dochter, zal Mijn komst aankondigen en velen zullen in extase ter aarde neervallen en wenen van opluchting, liefde en vreugde want eindelijk is daar het moment waarop zij gewacht hebben. De hemel zal oplichten, de donder zal luid weerklinken en engelenkoren zullen zingen in zoete harmonie wanneer al Gods kinderen de ware Messias zullen verwelkomen.

Ik, Jezus Christus, zal komen om te oordelen. En de hemel en de aarde zullen één worden.

De nieuwe glorievolle luister, de vernieuwde aarde zal oprijzen en het Nieuw Paradijs zal allen omarmen wier namen opgeschreven staan in het Boek van de Levenden en die zich als één verenigen.

En terwijl de oude aarde, besmeurd met de vlek van de zonde, tot een einde zal komen, zal het Nieuw Tijdperk pas beginnen.

Dat is waarnaar jullie moeten streven.

Dat is waarop jullie recht hebben als deel van jullie natuurlijke erfenis.

Concentreer jullie enkel op het redden van alle zielen.

Dat is de reden waarom jullie alle obstakels die jullie tegenkomen moeten negeren. De vervolging. De pijn. De gruwel van het kwaad door de handen van anderen. Al wat telt is het redden van zielen.

Jullie Redder, Jezus Christus