448 - De Maagd Maria: juni is de maand voor een Kruistocht tot Bekering
Donderdag 31 mei 2012, 21.00 u.

Mijn kind, Satan en de mensen die hij besmet heeft, sparen zich geen enkele moeite om het Allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Vergeet nooit dat Satan de eerste zaden van twijfel plant in de harten van uitverkoren zielen.

De ergste veroordeling over deze heilige boodschappen zal geuit worden door hen die intiem verenigd zijn met Mijn dierbare Zoon.

Wanneer Satan dat doet, wint hij zielen.

Laat hem dat niet doen, Mijn kind. Loop weg en laat je niet met hem in.

Mijn Zoon verdedigde nooit Zijn Heilig Woord, zo moet ook jij niet bezwijken onder die bekoring.

De omvang van de satanische invloed groeit en verspreidt zich over de hele wereld.

Mijn arme kinderen lijden zo en ik ween tranen van verdriet wanneer ik hun ontzetting of verdriet zie.

Bid, Mijn kinderen, voor vrede in deze tijd opdat Gods kinderen zich overal in de wereld tot Mijn Zoon zouden wenden om kracht te bekomen.

Enkel goddelijke tussenkomst, verleend door de genaden die dank zij jullie gebeden verschaft worden,  kan jullie pijn en lijden verlichten.

Mijn Zoon verlangt vurig dat zielen zich tot Hem zouden keren, want Hij alleen kan hun de troost geven die zij nodig hebben. Niets anders zal verlichting schenken van de kwelling die jullie nu ondergaan. 

Ik smeek jullie, kinderen, om de maand juni toe te wijden aan de bekering van de mensheid en ervoor te zorgen dat zij naar verlossing streeft.

Roep deze maand uit als de maand van de kruistocht tot bekering en bid als één man in gebedsgroepen over de hele wereld. 

Hier is het kruistochtgebed voor de kruistocht tot bekering:

Kruistochtgebed (58) tot bekering

O lieve Jezus, ik verzoek U om al Gods kinderen te omarmen en hen te bedekken met Uw Kostbaar Bloed. Laat elke druppel van Uw Bloed elke ziel bedekken om haar te beschermen tegen de duivel.

Open de harten van allen, in het bijzonder van de verharde zielen en van diegenen die U kennen, maar die bevlekt zijn met de zonde van hoogmoed, opdat zij zouden neervallen en smeken om hun zielen te overstromen met het licht van Uw liefde.

Open hun ogen om de waarheid te zien zodat de dauw van Uw Goddelijke Barmhartigheid over hen zou neerstromen zodat zij bedekt zijn met de stralen van Uw Barmhartigheid.

Bekeer alle zielen door de genaden die ik U nu vraag, lieve Jezus … (persoonlijke intenties hier)

Ik smeek U om erbarmen en offer U één dag van vasten elke week van deze maand juni als boetedoening voor alle zonden. Amen.

Kinderen, jullie moeten één dag vasten, elke week van deze maand juni.

Jullie moeten dagelijks Mijn Rozenkrans bidden en de Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans. Door dat te doen, kinderen, zullen jullie miljoenen zielen redden dank zij de  barmhartigheid van Mijn Zoon Jezus Christus.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding