447 – Ik herbeleef nogmaals Mijn Doodstrijd in de Hof en de lijdenspijn is dubbel zo groot.
Woensdag 30 mei 2012, 15.30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling die jou wordt aangedaan door diegenen bij wie het ontbreekt aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu verhevigen.

Luister naar geen andere stem dan de Mijne. Laat je niet in of geef geen antwoord aan wie Mij beledigen.

Zij hebben toegelaten dat menselijke hoogmoed Mij blokkeert, dat alleen is nog niet genoeg, ook vervolgen zij Mij.

Mijn Tweede Komst zal vergelijkbaar zijn met gebeurtenissen die de eerste keer plaatsvonden tijdens Mijn leven op aarde.  Mijn Heilig Woord zal in vraag gesteld worden, bekritiseerd, afgewezen en dan verworpen.

De eersten om Mij te verwerpen zullen de Mijnen zijn, die zielen die Mij het meest liefhebben. Zij zullen op de eerste rij staan om de eerste steen te werpen.

Ik herbeleef nogmaals Mijn doodstrijd in de Hof (van Gethsemani) en de lijdenspijn is dubbel zo groot.

Ik brak mij het hoofd over de zonden van de mensen, niet enkel van diegenen die toen leefden, maar van diegenen die Mij vandaag verwerpen. Zij die Mij vandaag verwerpen kwetsen Mij meer, omdat Ik stierf voor hun zonden. Zij hebben niets bijgeleerd.

Zij die Mij toen bespotten en Mijn oog uitscheurden met de doorn, de scherpste van de doornenkroon, zijn de verantwoordelijken van Mijn Kerk op aarde.

Zij willen Mijn Tweede Komst niet aanvaarden, noch de waarschuwingen die Ik hun nu openbaar. Elk woord dat van Mijn lippen komt wordt door de nederige zielen verslonden zoals kinderen die honger hebben.

Toch draaien ook zij die gevoed zijn door de kennis van de waarheid van Mijn Leer hun hoofd de andere kant op.

In de zielen van veel van Mijn volgelingen is de nederigheid niet langer aanwezig zodat zij onmachtig zullen zijn om van Mijn bijzondere genaden te genieten.

Zolang jullie niet klein worden in de ogen van God, kunnen jullie Mij niet horen.

Zolang jullie trots en arrogantie niet opgeven zullen jullie de kracht van de Heilige Geest niet voelen.

Wanneer jullie Mij vandaag verwerpen, dan slaan jullie de eerste nagel in Mijn pols.  

Wanneer jullie, Mijn gewijde dienaren, Mijn Heilig Woord afwijzen dat jullie nu gegeven wordt, dan drijven jullie de tweede nagel in Mijn andere pols.

Wat betreft de arme zielen die geen interesse hebben voor Mijn Leer of voor de Verlossing  die Ik aan de wereld gaf door Mijn dood op het kruis, zij hebben niemand om hen te leiden.

Zij zijn hier de slachtoffers. Zij worden niet naar Mij geleid. Hun wordt de kans ontzegd om zich voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Nu roep Ik al Mijn volgelingen op zich voor te bereiden. De strijd onder gelovigen zal spoedig losbarsten. De helft zal deze boodschappen niet alleen afwijzen, maar proberen ze te verbieden. De andere helft zal ze gebruiken om anderen te bekeren.

Die eenvoudige verloren zielen die Mij in het geheel niet kennen, zullen Mij weldra wel kennen zodra Ik hun de Waarheid openbaar tijdens de Waarschuwing.

Voor hen zal het gemakkelijker zijn om de waarheid te zien dan voor hen die zeggen van Mij te houden, maar Mij nu afwijzen.

Daarom is het nodig dat jullie bidden om de genaden die jullie in staat zullen stellen Mij te zien, Mij te horen en Mij toe te laten jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Geloof nooit dat het gemakkelijk zal zijn Mij oprecht te volgen, vooral nu in deze eindtijd.

Want nu zal stille hulde aan Mijn Heilig Woord niet meer voldoende zijn.

Jullie zullen zoals een nieuwe rekruut  zijn in een leger. Jullie zullen moeten trainen, jullie zielen vernieuwen en tot Mij komen door de sacramenten, voordat jullie sterk en moedig genoeg zullen zijn om Mijn Heilig Woord te verspreiden.

De verspreiding van Mijn kruistochtgebeden zal jullie eerste taak zijn. Jullie, Mijn leger, zullen de grootste kruistocht ooit leiden van Mijn heilige missie op aarde. Jullie zullen klein beginnen, maar aanzwellen tot 20 miljoen.

De gebeden en het lijden van Mijn Restkerk kan voldoende zijn om heel de mensheid te redden. Vergeet nooit dat jullie gebeden de zielen kunnen redden van de meest afschuwelijke zondaars, zo krachtig is het gebed. Bereid jullie dus voor om samen te komen. Bereid jullie goed voor want er zullen stappen ondernomen worden om jullie te stoppen. Aanvaard de ruwe beledigingen waarmee zij jullie zullen bestoken.

Weet dat allerlei argumenten jullie zullen voorgesteld worden om jullie te stoppen in jullie zending. Maar weet dat Ik jullie leid, stuur en sterk maak.

Weet ook dat jullie, Mijn leger, verantwoordelijk zullen zijn voor de redding van miljoenen zielen, zielen die geen enkele hoop zouden gekend hebben.

Laat Mijn liefde jullie ziel aanraken en jullie als een geheel samenbinden, in vereniging met Mij, jullie Jezus.

Sta Mij toe jullie te bedekken met Mijn Kostbaar Bloed en jullie Mijn gaven te verlenen om jullie te helpen trouw te blijven aan Mij, zodat jullie nu Mijn oproep aan jullie nooit verloochenen, hoe sterk de bekoringen ook mogen zijn.

Ik zegen jullie allen, Mijn sterk leger.

Ik zal jullie leiden op elke stap van de weg in jullie opmars naar het Nieuw Tijdperk van Vrede.  

Jullie geliefde Redder

Verlosser van de Mensheid

Jezus Christus