446 - Gebeden kunnen de gruwelijkheden afwenden die gepland worden en waarbij op de inzet van nucleaire bommen wordt aangedrongen
Dinsdag 29 mei 2012, 17.42 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en alle echte visionairs in de wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig Woord te verkondigen.

Deze uitverkorenen voor de moeilijke zending, om te verzekeren dat de zielen van de hele mensheid voorbereid worden op Mijn Tweede Komst, krijgen de opdracht de wereld luidkeels  op te roepen.

Zij zullen weldra aandringen op volhardend gebed om diegenen te helpen die te lijden zullen hebben onder de komende oorlogen.

De tijd is nabij waarin oorlogen zullen uitbreken en vele onschuldige zielen zullen de slachtoffers worden van deze haatvolle terreur tegen Gods kinderen.

Velen zullen in deze oorlogen in verschillende richtingen getrokken worden en in het Midden-Oosten zal er veel verwarring heersen.

Zo vele kleine oorlogen zullen escaleren.  

Zo veel partijen die aanvankelijk in alle richtingen zullen versplinterd worden, zullen versmelten in slechts een klein aantal partijen.

Dan zullen de grotere legers erin verwikkeld geraken en vele naties zullen meedoen.

Hoezeer vallen Mijn tranen neer omwille van dit afschuwelijk kwaad, onder aanvoering en invloed  van Satan die zoveel mogelijk mensen wil doden en wel zo vlug mogelijk.

Bid opdat deze oorlogen zouden afgezwakt worden.  

Bid opdat Gods kinderen, door hun gebeden, de gruwelijkheden kunnen afwenden, waarbij op de inzet van nucleaire bommen wordt aangedrongen.

Mijn liefste dochter, Satan zal in deze eindtijd alles doen wat in zijn macht ligt om de katholieke Kerk aan te zetten jou openlijk te beschuldigen en deze boodschappen als ketterij te bestempelen.

Je moet deze aanvallen negeren. Al diegenen die Mijn leringen volgen moeten alleen hun hart volgen want zij zullen gemakkelijk de waarheid kunnen onderscheiden.

Indien Mijn profeten de hemelse genaden niet zouden ontvangen om dergelijke vervolging te weerstaan, dan zou Mijn Heilig Woord, Mijn instructies om al Gods kinderen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, niet gehoord worden.

Ware het niet vanwege de koppige volharding van al Gods profeten en Gods boodschappers, vanaf het begin der tijden, dan zouden Gods kinderen onwetend blijven.

Eens de kennis jullie gegeven is, Mijn dierbare volgelingen, moeten jullie nooit bang zijn want jullie volgen het pad naar het Eeuwig Leven. Elk ander pad, ongeacht de grootse maar waardeloze verleidingen die jullie naar wereldse praal  trekken, zal jullie niet naar Mij brengen.

Want indien, en wanneer, de leugens omtrent Mijn Heilige Eucharistie beginnen op te komen, moeten jullie moedig zijn en weggaan.

Bid voor de kracht, de vastberadenheid en de moed om Mij te volgen op het laatste pad naar redding.

Jullie geliefde Jezus