445 - Weet dat de 1.000 jaren waarnaar verwezen wordt in het Boek van de Openbaring ook precies dat bedoelt.
Maandag 28 mei 2012, 20.45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de onderrichtingen in vraag stelt die vervat zijn in de heilige Bijbel, dan ligt dat aan de normale menselijke natuur.

Wanneer de mens de onderrichtingen in de heilige Bijbel verdraait om ze aan te passen aan zijn eigen agenda, dan beledigt Mij dat.

Maar wanneer Mijn gewijde dienaren gedeelten van de heilige Bijbel afkeuren en aan de kant schuiven, alsof ze van geen belang zijn, dan verloochenen zij Mij, de Mensenzoon. 

Al wat in de heilige Bijbel staat komt van Mijn Eeuwige Vader die elk apart woord dat Zijn gezalfden hebben uitgesproken heeft bekrachtigd. 

Geloof dat het Heilig Woord van God in het Boek van Mijn Vader is opgetekend en dat geen enkel woord een leugen is.

Hoe komt het dan dat zij die beweren leraars en deskundigen te zijn aangaande de waarheid die in de heilige Bijbel staat, Mijn Heilig Woord in vraag stellen zoals Ik het jou aanbied in deze boodschappen?

Mijn waarheid wordt nu nogmaals aan jou gegeven om de geheugens op te frissen, en jullie te herinneren aan de Leer die ze bevat. 

Mijn kinderen op aarde, weet dat de profetieŽn die vermeld staan in het Boek DaniŽl en het Boek van de Openbaring nog  moeten plaatsvinden.

Weet dat de 1.000 jaren waarnaar verwezen wordt in het Boek van de Openbaring ook precies dat bedoelt.

Indien het iets anders zou willen betekenen dan zou er een andere tijd gegeven geweest zijn.

Mijn Kerk, de katholieke Kerk, heeft haar geloofsovertuiging (hierover) niet verklaard, omdat ze dit tot hiertoe nog niet gedaan heeft.

Mijn Restkerk, de overblijvende ranken van Mijn Katholieke Kerk op aarde, zal de ware betekenis begrijpen van Mijn Tijdperk van Vrede op aarde.

Jullie bevinden zich in de eindtijd, maar de aarde zal vernieuwd worden.

Ik roep tot jullie allen op, Mijn gewijde dienaren. Mijn stem is hees van het smeken dat jullie Mijn heilige oproep vanuit de hemel zouden beantwoorden.

Ik, jullie geliefde Verlosser, heb tot nu toe vele zieners en visionairs tot jullie gezonden. Zij  hebben geholpen jullie geest te openen voor de gebeurtenissen die nog moeten komen.

Ik heb tot nu gewacht om de wereld de laatste openbaringen te verkondigen. Ik zend nu Mijn laatste boodschapper, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, de zevende boodschapper om het laatste hoofdstuk voor te bereiden zoals het jullie onthuld wordt.

Mijn stem is zoals de donder. Zij zal blijven gehoord worden over de hele aarde. Zij zal niet ophouden tot op de dag dat Ik kom om te oordelen.

Het kan zijn dat jullie nu niet naar Mij luisteren. Velen van jullie zullen Mijn Woord verwerpen met een arrogantie die Mij diep verwondt.

Anderen zullen Mij, uit vrees, negeren omdat het op die manier gemakkelijker is. Maar weldra zullen de veranderingen waarover Ik spreek plaatsvinden. Dan zal de waarheid  bij jullie beginnen doordringen.

Ik roep jullie nu en vertel dit. Ik verwacht jullie antwoord of dat nu vandaag is of in de toekomst.

Ik wacht. Ik zal blijven wachten, geduldig, tot de dag dat jullie naar Mij toe gerend komen om Mijn bescherming te zoeken.

Ik geef nooit Mijn uitverkoren dienaren op, diegenen die Ik op de eerste plaats riep.

Herinneren jullie nog de eerste keer dat Ik jullie riep? Jullie werden Mijn stem gewaar, sprekend tot jullie ziel en jullie aansporend in vereniging met Mij te komen. Kunnen jullie Mij nu horen?

Vraag Mij jullie nu te openbaren dat Ik het ben, jullie Jezus, die jullie smeekt om te komen, om op te staan en Mij te volgen op deze laatste lastige reis naar het Eeuwig Leven. Vrees Mijn oproep niet. Vertrouw Mij en zeg dit gebed om Mij te vragen jullie Mijn roepstem te laten horen.

Kruistochtgebed (57): gebed voor de Clerus - Jezus, laat mij Uw roep horen.

O, mijn lieve Jezus,

open mijn oren voor de klank van Uw stem, open mijn hart voor Uw liefdevolle roep, vul mijn ziel met de Heilige Geest zodat ik U in deze tijd kan herkennen.

Ik offer U mijn nederige toewijding voor al wat U van mij vraagt.

Help mij de waarheid te onderscheiden, op te staan, te antwoorden en Uw stem te volgen zodat ik U kunt helpen de zielen van heel de mensheid te redden.

Uw wil is mijn bevel. Geef mij de moed mij door U te laten leiden zodat ik de wapenrusting kan opnemen die nodig is om Uw Kerk te leiden naar Uw Nieuw Koninkrijk. Amen.

Onthoud, Ik Jezus Christus, zal Mijn gewijde dienaren nooit toestaan af te dwalen van het pad van de waarheid. Ik zal op elke hoek staan, in elke straat en jullie de juiste richting aanwijzen.

Jullie mogen dat soms frustrerend vinden. Jullie mogen in verwarring zijn. Het kan zijn dat jullie de waarheid niet willen horen. Jullie mogen vreesachtig zijn. Maar weet dit.

Ik zal jullie altijd beminnen. Ik zal altijd aan jullie zijde staan.

Ik zal jullie nooit in de steek laten.

Jullie geliefde Jezus