444 - Satan zal jullie overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen.
Zondag 27 mei 2012, 18.00 u.

Mijn dochter, zo velen van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieŽn vrees teweegbrengen in hun hart.

Velen menen dat Ik vrees veroorzaak. Maar dat is niet helemaal waar.

De angst die in vele zielen opkomt is het besef dat wat Ik jullie vertel de waarheid is. Zoals door elke goede ouder wordt een kind gewaarschuwd voor de gevaren in het leven. Soms kunnen de gevaren waarvoor een ouder waarschuwt angst veroorzaken. Toch heeft die angst betrekking op het kwaad dat te verwachten is en veroorzaakt wordt door de mens.

Hetzelfde is waar voor het kwaad in de wereld. Het wordt veroorzaakt door de mens, die op zijn beurt beÔnvloed wordt door de bedrieger, Satan.

De profetieŽn die door God aan de mensen gegeven worden, sinds het begin der tijden, hebben de harten van sommigen met vrees vervuld,  terwijl zij op andere plaatsen veel gelach opwekten. Dat gebeurde voordat Noach de Ark begon te bouwen. Terwijl hij werd uitgelachen, bespot en belachelijk gemaakt, deden de mensen die bevreesd waren, wat van hen gevraagd werd. Zij bouwden de Ark om zichzelf te redden. Degenen die lachten en spotten met Noach,  werden vernietigd. Alle profetieŽn die van God komen bevatten waarschuwingen om de mensen aan te zetten zich op zulke gebeurtenissen voor te bereiden.

Alleen door jullie zielen voor te bereiden kunnen jullie het hoofd bieden aan de komende kwelling die door de zonden van de mensen veroorzaakt wordt.

Tot diegenen onder Mijn volgelingen die zich afvragen waarom Mijn boodschappen angst kunnen inboezemen, zeg Ik dit.

Geloof de leugens niet die door Satan in jullie harten gezaaid worden, alsof God de wereld nooit boodschappen zou geven die vrees opwekken in de harten van Zijn kinderen.

Velen onder jullie, in het bijzonder zij die Mij liefhebben, worden nu weggetrokken van Mijn Heilig Woord. 

Eťn van Satans favoriete bespottingen is jullie ervan te overtuigen dat goddelijke boodschappen geen profetieŽn bevatten die angst aanjagen.

Zulke boodschappen kunnen immers alleen van de duivel komen?

Hoe lacht Satan om zijn eigen listig bedrog.

Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen, hij is zo wanhopig dat hij jullie ervan zal overtuigen Mijn instructies niet te volgen.

Mijn volgelingen, aan jullie moet de waarheid gezegd worden.

Ik moet jullie voorbereiden en dat wil zeggen jullie vooraf  waarschuwen omtrent komende gebeurtenissen en dat enkel om jullie te beschermen. Jullie te redden.

Luister nooit naar die leugens.

Mijn boodschappen worden jullie gegeven uit Mijn goddelijke Liefde voor heel de schepping. Sta Mij toe jullie te leiden zoals elke goede ouder.

Door naar Mij te luisteren en Mijn instructies van gebed te volgen, zal Ik jullie beschermen.

Angst komt niet van Mij. Wanneer jullie in Mij geloven en in Mij vertrouwen zullen jullie niet bevreesd zijn, ongeacht hoezeer jullie met het kwaad geconfronteerd worden door de zonden van de mensheid.

Een ding wat jullie nooit moeten doen is (de vrees) weg te stoppen en te doen alsof alles wel goed zal komen.

Want indien jullie dat doen, verwerpen jullie het bestaan van het kwaad in de wereld.

Erken dat Satan bestaat. Geloof dat gebed zijn macht kan en zal afzwakken.

Sta dan op en neem verantwoordelijkheid als een volgeling van Mij, Jezus Christus.

Als jullie de waarheid onder ogen zien, sta je Mij toe je te leiden en geen angst zal jullie harten binnendringen.

Jullie geliefde Jezus