443 - Ze zijn van plan om langs slinkse wegen Paus Benedictus XVI te ontzetten uit de Stoel van Petrus
Zaterdag 26 mei 2012, 16.00 u.

Ik ben verheugd je weer bij Mij te hebben. Het is belangrijk nu om dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd is kort en je hebt nog veel werk te doen.

Vandaag, Mijn liefste dochter, vraag Ik Mijn volgelingen om vurig te bidden voor Mijn geliefde plaatsvervanger Paus Benedictus XVI. Hij, Mijn heilige dienaar, wordt achter de gesloten deuren van de Heilige Stoel vreselijk vervolgd.

Ik heb je reeds eerder gezegd dat de vrijmetselaarsgroep met een greep als een bankschroef binnen het Vaticaan, Mijn geliefde Paus weg wil.

En zij zijn van plan hem van de Stoel van Petrus te verdrijven door sluwe middelen te gebruiken. Hij zal, zoals Ik je al in het verleden vertelde, moeten vluchten daar hij weinig keuze zal hebben.

Die tijd is nabij. Jullie moeten vurig bidden opdat hij zo lang mogelijk kan blijven want van het moment dat hij weggaat, zal de bedrieger, de Valse Profeet, zijn plaats innemen.

Hoezeer vloeien Mijn tranen in deze tijd voor Mijn geliefde Kerk op aarde. Alle gewijde dienaren van Mij, die Mijn Heilig Woord aanvaarden, zoals het nu aan jullie gegeven wordt, luister naar Mij.  

Jullie moeten trouw blijven aan de Heilige Mis en het dagelijks offer handhaven. Want zeer binnenkort zullen jullie gedwongen worden een leugen te slikken.

Het dagelijks offer, ter ere van Mijn kruisiging en de verandering van de wijn in Mijn Bloed en het brood in Mijn Lichaam, zal gewijzigd worden, verdraaid en Ik zal belasterd worden door nieuwe wetten die de Valse Profeet zal introduceren.

Jullie mogen nooit iets aanvaarden wat niet de waarheid is.

Jullie mogen nooit ketterij aanvaarden komende van binnen de muren van Mijn Heilige Stoel. Indien jullie dat wel doen, zullen jullie je van Mij verwijderen.

Velen onder jullie zullen het Heilig Misoffer in het geheim moeten opdragen en jullie zullen alle moed nodig hebben die jullie kunnen krijgen door tot Mij te bidden en Mij te vragen jullie sterk te maken.

De veranderingen zullen beginnen in de Heilige Eucharistie zelf. Weldra zal jullie verteld worden dat de Heilige Communie, Mijn werkelijke Tegenwoordigheid, in feite iets anders is. Er zal jullie gezegd worden dat het verschillende dingen betekenen. Maar dat is een vreselijke  leugen.

De Heilige Eucharistie is Mijn Lichaam en Bloed aan jullie gegeven om Mij in staat te stellen jullie te vullen met Mijn Heilige Geest, om jullie het voedsel te geven dat jullie nodig hebben voor jullie zielen.

Wanneer de tijd komt en jullie, Mijn gewijde dienaren, geconfronteerd worden met de nieuwe moderne interpretatie, dan zullen jullie weten dat de aantasting reeds begonnen is.

Dan zullen jullie je moeten voorbereiden. Verzamel jullie en verdedig de waarheid van Mijn kruisiging. Aanvaar de leugens niet, de veranderingen in de Heilige Mis en de Heilige Eucharistie. Want indien jullie dat wel doen zal Mijn Tegenwoordigheid verloren gaan voor al Gods kinderen.

Volg Mij. Dit is de grootste uitdaging die jullie ooit onder ogen zullen moeten zien, maar Ik zal jullie de genaden schenken om de waarheid te onderscheiden van het heiligschennend verzinsel dat jullie gevraagd wordt te aanvaarden in Mijn heilige naam.

Jullie moeten nu Mijn hulp vragen door dit Kruistochtgebed (56).

Het is voor priesters die bescherming vragen voor de Heilige Eucharistie.

O lieve Vader, in de naam van Uw dierbare Zoon, die Zichzelf op het kruis geofferd heeft voor de hele mensheid, help mij trouw te blijven aan de waarheid.

Bedek mij met het Kostbaar Bloed van Uw Zoon en schenk mij de genaden U verder te dienen in geloof, vertrouwen en eerbetoon voor de rest van mijn geestelijk ambt.

Laat mij nooit afdwalen van de ware betekenis van het Heilig Misoffer of van het aanreiken van de Heilige Eucharistie aan Uw kinderen.

Geef mij de kracht U te vertegenwoordigen en Uw kudde te voeden zoals zij moeten gevoed worden met het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw Zoon, Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid.

Amen.

Alstublieft, weet dat Ik elke dag met ieder van u ben, Mijn geliefde gewijde dienaren.

Ik houd jullie recht. Steun op Mij en Ik zal jullie dicht bij Mijn Heilig Hart houden in deze tijden van vreselijke kwelling binnen de katholieke Kerk.

Jullie geliefde Jezus