442 - Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen die zichzelf in Mijn ogen verlost hebben de pijn van het Vagevuur niet ondergaan.
Donderdag 24 mei 2012, 18.30 u.

Wanneer de tijd voor de Waarschuwing komt, Mijn geliefde dochter, zullen er een aantal tekens geopenbaard worden. Ik zeg jou dat om al Gods kinderen eraan te herinneren dat zij zich vooraf moeten voorbereiden.

De twee sterren zullen botsen en velen zullen bevreesd zijn.

Daar is niets te vrezen, want dit is het grootste geschenk dat Ik breng opdat geen enkele ziel verloren zou gaan in het vuur van de hel.

Daarna zal Mijn kruis aan de hemel verschijnen en geen enkele mens zal er in slagen dat niet op te merken. Velen zullen in angst neervallen en een grote beving, gelijkend op een aardbeving, zal gevoeld worden. Dan zal de stilte komen.

Bereid jullie altijd voor op deze dag alsof het morgen zou gebeuren. Zoek nu verlossing en belijd Mij jullie zonden.

Katholieken moeten gaan biechten.

Zij die niet katholiek zijn moeten het Kruistochtgebed (24) bidden dat Ik aan de rest van de wereld geef voor Mijn volle aflaat.

Deze gave van Mijn volle aflaat is voor al Gods kinderen van elke gezindte en biedt een grote zuivering.  Verwerp deze gave niet. Aanvaard ze.

Tot katholieken die Mijn gave in vraag stellen en die met nijd bekritiseren, zeg Ik het volgende.

Menen jullie dat Ik dit sacrament niet over al Gods kinderen zou uitstorten?

Jullie moeten edelmoedig zijn van hart en gelukkig zijn dat Ik dit doe. Denken jullie dat zij zulk een gave niet zouden mogen krijgen? Indien dat zo is dan beminnen jullie Mij niet echt.

Buig jullie hoofden en loof God voor deze buitengewone gave, aan de mensheid gegeven om hun zielen te redden.

Dan, tijdens de Waarschuwing, zullen al diegenen die zichzelf in Mijn ogen verlost hebben de pijn van het vagevuur niet ondergaan.

Zij die hun zonden in volle omvang zullen zien, zoals ze gezien worden door Mijn ogen, zullen geschokt zijn.

Velen zullen het moeilijk kunnen verdragen dat hun zielen zo zwart zijn.

Zij die het erkennen en berouw tonen zullen Mij om vergeving vragen. En Ik zal hun vergeven.

Maar sommigen zullen geen spijt hebben en zullen, in hun hart, de gruwelijkheden die zij begaan hebben verdedigen terwijl zij voor Mijn ogen verschijnen.

Zij zullen geen berouw hebben en zullen Mij in het gezicht slaan.

Hoe dan ook het vuur van de zuivering en het lijden zal door alle zondaars gevoeld worden. De tijdsduur zal afhangen van de ernst van hun zonden.

Zij die van Mij zullen weggetrokken worden hebben jullie gebeden nodig. Er zal hun meer tijd gegeven worden om tot Mij terug te keren en Mij te vragen hen te vergeven.

Maar die tijd kan even kort zijn als een dag of even lang als enkele jaren.

Niemand, alleen Mijn Vader kent de dag van Mijn Tweede Komst.

De tijd tussen de twee gebeurtenissen zal niet zo lang zijn als jullie mogen denken.

Uiteindelijk zullen Mijn kinderen beseffen in welke tijd zij leven en de waarheid aanvaarden. Jullie die de waarheid nu kennen en in Mij geloven, jullie hebben de plicht te bidden voor de zielen die Mijn barmhartigheid niet zullen aanvaarden.

Mijn dochter, Mijn grootste wens is de hele wereld te redden, met inbegrip van diegenen die voor Mij verloren zijn.

Al de gebeden van Mijn volgelingen, die zich verenigen als met een stem, kunnen Mij helpen dat te bereiken.

Ga in liefde. Vertrouw altijd op Mij want de tijd is kort en de plannen voor de redding van de mensheid liggen in de handen van Mijn Eeuwige Vader.

Jullie geliefde Jezus