441 - God de Vader: het lijden van de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus.
Woensdag 23 mei 2012, 15.28 u.

Mijn geliefde dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en bescherming die Ik geef aan al diegenen die op Mij een beroep doen.

Mijn Heilig Woord op aarde  wordt eindelijk gehoord en vele zielen zijn klaar om de grootste sprong van geloof te maken om de Goddelijke Barmhartigheid van Mijn Zoon, Jezus Christus, te omarmen.

Zij weten nauwelijks dat het binnengaan van Mijn Nieuw Paradijs, het Nieuw Tijdperk van Vrede, gewoon een eenvoudige zaak is. 

Sla de ogen op en aanvaard dat jullie in de eerste plaats Mijn kinderen zijn.

Erken dat Ik eenieder van jullie schiep, niemand onder jullie bestaat per vergissing, en dat jullie Mijn kinderen zijn. Mijn Familie. Mijn Geliefden.

De tederheid in Mijn Hart is vol van liefde voor ieder van jullie.

Velen denken omdat “Ik ben”, de Alfa en de Omega, het begin en het einde, dat Mijn macht Mij trots maakt.

Dat kan natuurlijk nooit het geval zijn.

Hoe kan de ware liefde van een ouder voor een kind verduisterd zijn door hoogmoed?

Ik lijd voor ieder van jullie. Ik ween voor hen die voor Mij verloren zijn. Ik zal alle macht gebruiken om Mijn verloren kinderen terug te brengen in Mijn Familie, Mijn Koninkrijk.

Beeld jullie een ouder in die door zijn kind verworpen wordt. De pijn die Ik voel is niet voor Mij, hun Vader, maar voor henzelf alsook de kwelling die zij zullen lijden indien Ik hen niet kan redden.

Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus.

Waarom doe Ik dit? Waarom laat Ik lijden toe? Omwille van de zonde.

Zondaars die niet vrijwillig naar Mij komen kunnen enkel gered worden door het lijden van anderen.

Zij die in dit leven lijden zullen beloond worden met Mijn geschenken in het leven hierna. Hulp die vrijwillig geschonken werd door deze kinderen die Mij beminnen, is een machtig wapen tegen de macht verleend aan Satan.

Zij die aan de zijde van Mijn Zoon meestrijden om de zielen van anderen te redden kunnen de hele mensheid redden.

Satan heeft macht, maar alleen die welke hem is toegestaan - een macht die niet kan worden teruggenomen tot op de Dag van het Oordeel.

Velen onder jullie, lieve kinderen, begrijpen de goddelijke wetten niet die deze dingen toelaten. Maar vertrouw Mij wanneer Ik jullie dit openbaar.

Satan zal de zielen stelen van Mijn kinderen die niet geloven in Mij of in de goedheid die Ik voor Mijn kinderen voorzie.

Hij wordt machteloos wanneer zondaars, door lijden, offers brengen om hun broers en zusters te redden van de hel.

Hij wordt machteloos wanneer Mijn kinderen bidden voor die zondaars om gered te worden.  Gebed is het wapenschild van Mijn kinderen die Mij wensen te helpen om heel de mensheid te redden. 

Kom samen, Mijn kinderen, met Mijn Zoon en help Mij om eindelijk Mijn Familie te verenigen.

Help Mij jullie allen om het nieuwe, prachtige Tijdperk van Vrede te brengen.

Enkel dan kan Mijn Wil op aarde geschieden zoals in de hemel.

Ga kinderen. Verenig jullie in gebed.

Werk samen met Mij, jullie Vader, om Mijn Familie te helpen redden.

Jullie geliefde Vader

God, de Allerhoogste