440 - Mijn Boek van Waarheid zal zich snel als een vuur over de hele wereld verspreiden.
Dinsdag 22 mei 2012, 15.20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige zending is bezig zich te ontplooien.

Mijn Boek der Waarheid zal zich snel zoals een vuur over de hele wereld verspreiden.

Bekeringen zullen vlug plaatsvinden en Mijn Heilig Woord zal in alle talen gehoord worden.

Al Gods kinderen zullen beurtelings Mijn Boodschappen verspreiden en zij zullen met de Heilige Geest vervuld worden.

Hun lippen zullen de Waarheid meedelen en allen zullen in tongen profeteren zodat de Waarheid snel kan gehoord worden.

De dorst van Gods kinderen, die dwalen in een verwarde staat omdat hun zielen leeg zijn, zal  gelest worden.

De knagende honger naar Mijn Tegenwoordigheid zal gestild worden wanneer Ik deze zielen het voedsel breng dat zij zo wanhopig nodig hebben.

Wanneer dat gebeurt zullen er maar zeer weinig zielen in de wereld  onwetend zijn over Mijn grote Barmhartigheid.

Neem Mijn geschenk, Mijn Heilig Woord, Mijn Boek der Waarheid en verslind het. Want zonder dat zullen jullie als een lichaam zonder ziel zijn.

Wanneer jullie Mijn woorden van wijsheid aannemen zullen jullie weer heel worden. Wanneer jullie weer heel worden zullen jullie klaar zijn om samen met Mij binnen te gaan in het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde.

Wacht nu af, Mijn geliefde volgelingen, want Mijn geschreven woord zal weldra met jullie zijn en jullie zullen je verheugen met liefde in vrede in jullie ziel.

Ga voorwaarts, al Mijn volgelingen.

Sta toe dat jullie, jullie geliefden en alle gelovigen, profeteren in Mijn naam.

Wandel met Mij terwijl Ik jullie naar het Eeuwig Leven leid.

Jullie geliefde Jezus

Verlosser van heel de Mensheid