439 - De tijd waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden komt naderbij.
Maandag 21 mei 2012, 20.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden komt naderbij.

Toch is er nog zoveel werk te doen om zielen op Mijn grote Barmhartigheid voor te bereiden.

Ik roep diegenen die Mij liefhebben op om vurig te bidden voor de wereldwijde bekering die Ik verlang.  

Zo velen zullen in Mijn armen lopen, hun zielen overlopend van opluchting, omdat zij weten dat Ik het ben, hun geliefde Jezus, die hen wenk.

Zo velen zullen de waarheid bestrijden wanneer die hun aangeboden wordt. Het bewijs dat Ik zal openbaren zal niet voldoende zijn om een enkel vlammetje van liefde in hun zielen te ontsteken.

Zij werden van Mij gestolen maar toch willen zij niet bevrijd worden van hun overweldiger, het beest, dat hun zielen verslonden heeft.

Mijn dochter, verspreid Mijn Woord zo snel je kunt.

Negeer de bespottingen, de hoon en het belachelijk maken van diegenen die je proberen te stoppen. Rijs op en verkondig Mijn Heilig Woord tegen elke prijs.

Zij die beweren in Mijn naam te spreken en proberen jou te vernederen, kruisigen Mij. Jij bent het niet die ze kwellen, maar Mij, hun geliefde Verlosser.

Menselijke opinie is niet belangrijk. Al wat van belang is zijn die zielen die Ik verlang te redden.

Bid dit Kruistochtgebed (55) als voorbereiding op de Waarschuwing

O mijn lieve Jezus,

Open alstublieft de harten van al Gods kinderen voor de gave van Uw grote Barmhartigheid.

Help hen Uw goddelijke Barmhartigheid te aanvaarden met liefde en dankbaarheid.

Stel hen in staat om nederig te worden voor U en te smeken om vergiffenis voor hun zonden, zodat zij deelgenoot kunnen worden van Uw Glorievol Koninkrijk.

Amen.

Weldra zullen vele miljoenen zielen in de wereld Mijn roep horen en meer zielen kunnen en zullen gered worden.

Vergeet nooit het belang van het dagelijks gebed van Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans om zielen te redden.

Ga in vrede en liefde.

Jullie geliefde Jezus