438. Bid opdat jullie de ware profeten mogen herkennen van diegenen die niet in Mijn Heilige Naam spreken.
Zondag 20 mei 2012, 18.10 u. Bovenkant formulier

Mijn zeer geliefde dochter, zeg aan de kinderen Gods dat Mijn profeten in de wereld van vandaag net zoals in het begin zullen verworpen worden.

Zij die vandaag beweren te komen in Mijn naam, maar die geen boodschappen van God ontvangen, zullen omarmd en aanvaard worden.

Zij die Mijn Heilig Woord openbaar verkondigen en die in de naam van Mijn Vaders naam profeteren,  zullen de grootste verwerping ervaren.

Priesters en clerus zullen Mijn profeten van vandaag aanvallen omdat Satan hen blind maakt voor Mijn Heilig Woord.

Laat elk die probeert om de ware profeten van God te stoppen, weten dat zij in Gods ogen een zware zonde zullen begaan.

Gewijde dienaren en zij die de waarheid van Mijn Leer verkondigen, zullen gestraft worden indien zij zouden proberen deze heilige zending te saboteren.

Zwijgen moeten diegenen die niet geloven in Mijn Heilig Woord dat in deze tijd aan de wereld gegeven wordt.

Want indien jullie dat niet doen en Mij aanklagen, zullen jullie verantwoordelijk geacht worden en jullie zullen wenen en Mij smeken jullie te vergeven.

Tegen dan zal de schade die jullie veroorzaakten, gevoeld zijn geweest daar waar zielen verloren zullen zijn.

Verwerp nooit Mijn Heilig Woord dat jullie door de profeten gegeven wordt.

Omarm het en aanvaard het want er is veel werk nodig om heel de mensheid voor te bereiden op Mijn Nieuw Koninkrijk.

Onthoud dit.

Wanneer de mens Mijn Woord verloochent, is dat te verwachten terwijl Satan de aarde omzwerft.

Wanneer een trouwe dienaar van God Mij verwerpt is het alsof een zwaard Mij doorboort. Dat is de aller pijnlijkste afwijzing van alle.

Kom tot Mij jullie allen. Indien jullie niet geloven, bid dan opdat de waarheid jullie spoedig zal getoond worden.

Wanneer jullie twijfelen, richt jullie dan tot Mij en vraag Mij jullie hart te openen.

Laat mij jullie met genaden vullen zodat jullie Mij op tijd zullen helpen zielen te verzamelen vanuit alle delen van de wereld.

Geloof niet dat De Tweede Komst kan of zal plaatsgrijpen zonder de hulp van Mijn profeten, gezonden om jullie voor te bereiden zodat jullie in staat zouden zijn om Mijn Koninkrijk binnen te gaan.

Bid opdat jullie de ware profeten herkennen van diegenen die niet spreken in Mijn heilige naam.

Wee diegenen die zich vernietigend uitlaten over Mijn profeten, want zij zullen hun beledigingen moeten verantwoorden tegenover Mijn heilige Vader, God de Allerhoogste.

Ga, open jullie ogen.

Zie wanneer Ik jullie de waarheid openbaar.

Draai jullie hoofd niet.

Sluit jullie ogen niet.

Het is tijd voor jullie om te kiezen.

Volg Mij en help Mijn kinderen naar het Eeuwig Leven te brengen.

Draai jullie rug en jullie ontzeggen die zielen de kans zichzelf in Mijn ogen te verlossen.

Jullie Jezus