437. De Maagd Maria: De duivel valt diegenen aan die God het meest beminnen.
Zondag 20 mei 2012, 12.15 u.

Mijn kind, net zoals meer kinderen Gods deze heilige boodschappen omarmen, zo zullen ook meer mensen die verwerpen.

Allen die Mijn Zoon het meest nabij zijn zullen door de duivel bekoord worden om zich af te keren.

Zij zullen het meeste lijden en twijfels zullen hun verstand voor de waarheid blokkeren.

De duivel valt diegenen aan die God het meest liefhebben.

Wanneer hij hen blind maakt voor de waarheid, dan wint hij.

Zij die Mij, de Moeder van God, vereren, zullen eveneens een doelwit zijn waarbij de duivel hen zal wegtrekken van het Boek van de Waarheid.

De duivel geeft nooit op. Hij veroorzaakt vreselijke kwellingen bij die liefhebbende zielen opdat zij het Woord van God zouden verloochenen.

Ik smeek al diegenen die Mijn Zoon beminnen te luisteren naar Mijn oproep. Jullie moeten luisteren wanneer Mijn Zoon tot jullie spreekt.

Verkwansel de kans niet om jullie broeders en zusters te helpen het eeuwig leven te verkrijgen dat hun beloofd werd.

Sta niet toe dat twijfels die door de bedrieger gezaaid worden, miljoenen zielen verhinderen om gered te worden.

Dat is de hevige tegenstand die jullie vanaf vandaag zal bestormen.

Jullie moeten Mij, jullie Moeder, roepen om jullie te helpen, jullie te begeleiden en jullie op de rechte weg te voeren.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding