435 - De Ene Restkerk zal onverslagen standhouden tot de opkomst van het Nieuwe Jeruzalem
Vrijdag 18 mei 2012, 10.48 u.

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat de verbreiding van Mijn Heilige Geest nu in de wereld onstuitbaar gaat worden.

De vlam van de waarheid zal de wereld verrukken en de zielen van velen vullen met het eerlijke wonder van Mijn Grote Barmhartigheid.

Veel bekeringen zullen plaatsvinden en het zal dan zijn dat Mijn overgebleven leger zal opstaan om een indrukwekkende macht te worden in de strijd tegen de Antichrist.

Mijn overblijvende christelijke Kerk zal Het heilig Evangelie verspreiden in alle hoeken van de wereld.

Vuur zal neerkomen over diegenen die Mijn Restkerk trachten te schaden. Want weinigen zullen in staat zijn de waarheid van Mijn Heilig Woord te weerstaan wanneer het hun wordt getoond.

Het zullen er zo velen zijn dat het zal oplopen tot boven 20 miljoen.

Leiders zullen onder jullie opkomen en jullie zullen op sommige plaatsen jullie geloof in het verborgene moeten pratiseren.

Jullie zullen een kruistocht van Mijn Leer leiden en Mijn kruistochtgebeden zullen jullie wapen zijn om de vijand te verslaan.

Vreemdelingen zullen nabij komen, volken van verschillende landen zullen samensmelten en religies die in het verleden verscheurd waren omwille van hun tegenstellingen, zullen zich allen samen verenigen.

De Ene Restkerk zal onverslagen standhouden tot de opkomst van het Nieuwe Jeruzalem.

Dan zal Mijn Tweede Komst plaatsvinden.

Wanneer Mijn Nieuw Jeruzalem oprijst uit de as vanwaar al diegenen die Mij bestreden dachten dat Mijn Kerk op aarde tot op de grond was platgebrand.

En dan zal het zover zijn.

Het Nieuwe Begin.

Het Nieuwe Tijdperk.

De Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde.

De tijd waarin de Goddelijke Wil van Mijn Vader zich eindelijk realiseert.

Sta nu op, Mijn Leger. Diversifieer en spreid jullie vleugels. Wijk nooit af van de waarheid die in de Heilige Bijbel staat.

Twijfel nooit aan de woorden van de Heilige Schrift.

Want al diegenen onder jullie die dat wel betwijfelen, ook onder de leden van Mijn Kerk op aarde, jullie moeten in dat geval jullie harten openen voor de waarheid.

De Bijbel bevat het Heilig Woord van God. De Bijbel bevat de hele Waarheid.

Hij liegt niet.

Indien jullie de Waarheid ontkennen die daarin staat, ontkennen jullie het Woord van God.

Jullie Verlosser

Jezus Christus