434 - De Maagd Maria: Dit Zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes (Openbaring)
Donderdag 17 mei 2012, 08.50 u.

Mijn kind, Gods kinderen zullen in staat zijn hun geloof, hun moed en hun veiligheid te beschermen tijdens gelijk welke oorlog indien zij het Kruistochtgebed (33) het ‘Zegel van de Levende God’ verder bidden.  

Dit is een van de laatsten en het grootste Zegel van Bescherming van alle gebeden die aan de mensheid vanuit de hemel gegeven werden.

Het is bedoeld om alles te helpen doorstaan tijdens om het even welke vervolging, vooral in tijden van overheersing en oorlog.

Dit zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes en veel goddelijke machten zijn eraan verbonden.

Koester het en gebruik het om niet alleen jullie zelf maar ook jullie families te beschermen.

Deze herinnering is nu nodig.

Ga in vrede.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding