433 - Richt gebedsgroepen op, toegewijd aan ‘Jezus tot de Mensheid’
Woensdag 16 mei 2012, 17.38 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet beklemtonen, aan al diegenen die in Mij geloven, dat het belangrijk is om voor elk van jullie naties te bidden.

Om dat op een doeltreffende manier te doen, moeten jullie gebedsgroepen oprichten, toegewijd aan ‘Jezus tot de Mensheid’.

Gebruik deze groep om al de kruistochtgebeden te bidden die jullie gegeven werden. 

Mijn dochter, Maria, zal ervoor zorgen dat deze opgesteld worden op zulk een wijze dat jullie ze waar ook ter wereld kunnen afprinten.

Alstublieft, verspreid Mijn Heilig Woord aan alle leden van de clerus.

Sommigen zullen Mijn boodschappen verwerpen.

Anderen zullen ze met liefde in hun harten omarmen.

Nochtans zullen jullie in de meeste gevallen belachelijk gemaakt worden en verworpen in Mijn Heilige Naam.

Jullie zullen lijden zoals Mijn apostelen geleden hebben en in sommige delen van Mijn Kerk op aarde tot een voorwerp van spot gemaakt worden.

Deze verbale en ruwe beledigingen zullen hevig zijn en jullie zullen gekwetst zijn. Maar Ik zeg dit. Onthoud dat de haat die jullie betoond wordt het bewijs is dat Ik het inderdaad ben, jullie Jezus, die jullie vanuit de hemel toespreek.

Uit dit lijden zal ik jullie elke keer dat jullie tegen de grond gestampt worden telkens weer laten opstaan.

Ik zal jullie oprichten en sterker maken dan voorheen.

Waarom doe Ik dat? Ik doe dat opdat jullie geschikt en sterker zullen worden om Mijn Heilig Woord te verspreiden.

Want alleen dan zullen jullie grotere gaven ontvangen waarvan Ik jullie zal voorzien door Mijn Heilige Geest.

Dus sta op en zet jullie in beweging om jullie natie voor te bereiden opdat zij de wapenuitrusting zal ontvangen die ze nodig heeft om het merkteken van het Beest te ontwijken.

Vergeet nooit het belang van het Zegel van de Levende God.

Het zal jullie en je familie beschermen, niet enkel naar de geest, maar eveneens met een lichamelijke bescherming.

Jullie zijn gezegend om het Zegel te ontvangen en het is jullie plicht ervoor te zorgen dat overal zoveel mogelijk kinderen Gods het ontvangen.

Onthoud dat Ik elke minuut naast al Mijn volgelingen sta en wanneer zij Mijn werk uitvoeren zullen zij bijzondere genaden ontvangen om hen moedig, sterk en vastberaden te maken om de zielen te redden van elke man, vrouw en kind in de wereld.

Jullie geliefde Verlosser