432 - De Maagd Maria: Mijn profeten in de wereld zal opgedragen worden te bidden om de gevaren af te wenden die verbonden zijn aan een wereldoorlog.
Woensdag 16 mei 2012, 09.00 u.

Mijn kind alstublieft, tracht sterk te blijven in dit werk voor Mijn Zoon.

Het is belangrijk dat al diegenen die geloven in de Waarheid van het Heilig Woord, dat nu aan de wereld gegeven wordt, rustig blijven.

Jullie plicht is het de instructies van Mijn geliefde Zoon te beantwoorden. Gebed en vertrouwen in Mijn Zoon zal jullie redding bewerken.

De gave van het Zegel van de Levende God zal jullie grootste bescherming zijn tijdens een periode van oorlog of strijd.

Door plechtige trouw te beloven aan God de Vader, door middel van de aanvaarding van die vrije gave, zullen jullie vrij blijven.

Vergeet nooit de kracht van het gebed en hoe het de impact van zulke gebeurtenissen kan verzwakken.

Helaas, vele van deze gebeurtenissen moeten plaatsvinden want zij werden voorzegd.

Kinderen, Ik richt Mij nu tot al diegenen die Mij vereren, jullie geliefde Moeder, te begrijpen dat dit een oproep is vanuit de hemel.

Al Mijn profeten in de wereld zal opgedragen worden te bidden om de gevaren af te wenden die verbonden zijn aan een wereldoorlog.

Jullie moeten volhouden in jullie lijden en het als een gave aan God de Vader opofferen.

Het dagelijks Rozenkransgebed is nu belangrijk ongeacht tot welke christelijke Kerk jullie behoren.

Jullie moeten de Rozenkrans bidden omdat hij bescherming biedt aan de naties die hem dagelijks en met velen bidden.

Bid, bid, bid in deze periode voor Europa en richt jullie tot Mijn Zoon en vraag Hem de sterkte, de moed en de volharding die vereist zijn om jullie vertrouwen in God te handhaven.

Jullie geliefde Moeder

Koningin van Hemel en Aarde

Moeder van Redding