431. Tweede Zegel: Wereldoorlog 3
Woensdag 16 mei 2012, 03.10 u.

Mijn innigste geliefde dochter, Ik moet jullie verwittigen dat een derde wereldoorlog staat uit te breken in de wereld. Zoals je kan zien vloeien Mijn tranen vanmorgen.*

Het Tweede Zegel staat op het punt verbroken te worden zoals voorzegd aan Johannes de Evangelist in het Boek Openbaring.

Het zal beginnen in Europa.

Jullie banksysteem zal de oorzaak zijn en Duitsland zal, eens te meer, betrokken zijn in deze tragedie zoals ook de voorbije twee keren het geval was.

Wanneer het begint zal er veel te doen zijn over hoe de economie te redden en (de) catastrofe zal Griekenland treffen met veel weerslag in Frankrijk.

Het Midden Oosten zal er eveneens bij betrokken zijn met Israël en Iran in oorlog en Syrië zal een ernstige rol spelen in de ondergang van Egypte.

Mijn dochter, Ik maak je wakker om je dit te zeggen, niet om je angst aan te jagen, maar om nu veel gebed te vragen voor Europa.

Want door de oorlog en gebrek aan geld, zal een groot deel van de oogst verloren gaan en dat zal leiden tot de opening van het Derde Zegel wat wil zeggen: hongersnood.

Daarom roep Ik al Gods kinderen op om te trachten een voorraad gedroogd voedsel en onbederfelijk voedsel op te slaan om jullie families te voeden. Het is belangrijk om jullie eigen oogst voort te brengen, indien mogelijk.

Onthoud nochtans dat gebed veel van dit lijden kan verzachten.

Deze oorlog zal als gevolg hebben dat Mijn katholieke Kerk op aarde zal opgezogen  worden in een ene wereldkerk, dat in de naam van eenmaking.

Die eenmaking, of valse vrede, zal een realiteit worden nadat de Antichrist verschijnt om een valse vrede en een zogezegd einde van de oorlog tot stand te brengen.

Dit vreedzaam pact zal betrekking hebben op de westerse wereld totdat China en Rusland betrokken worden omwille van wereldwijde belangen.

Zij zullen een bedreiging vormen voor het ‘Beest met de Tien Horens’, Europa, en zal het overwinnen om het communisme in te voeren.

De ‘Rode Draak’, China, heeft reeds een stevige voet in de wereld door hun controle over de wereldfinancies.

De Rode Draak en “De Beer” die Rusland is, houden niet van God.

Zij worden geleid door de Antichrist die uit het oosten komt en zich verbergt achter gesloten deuren.

Wanneer deze profetieën zich ontvouwen zal de hele wereld in deze boodschappen geloven. Er zullen dan geen twijfels meer zijn.

Alstublieft bid dit Kruistochtgebed daar het de impact van deze gebeurtenissen zal helpen afzwakken. 

Kruistochtgebed (54): Gebed tot de Vader om de impact van Wereldoorlog 3 af te zwakken.

O Hemelse Vader, in de naam van Uw Geliefde Zoon, Jezus Christus, die buitengewoon geleden heeft voor de zonden van de mensheid, alstublieft help ons in deze moeilijke tijden die voor ons staan.

Help ons de vervolging te overleven die gepland wordt door hebzuchtige leiders en door hen die Uw Kerken en Uw kinderen willen vernietigen.

Wij smeken U, lieve Vader, onze families te helpen voeden en het leven te redden van hen die tegen hun wil in een oorlog zullen gedwongen worden.

Wij beminnen U, lieve Vader.

Wij smeken U ons te helpen in onze tijd van nood.

Red ons uit de greep van de Antichrist.

Help ons zijn merkteken te overleven, het merkteken van het beest, door te weigeren het te aanvaarden.

Help diegenen die U beminnen om ten allen tijde trouw te blijven aan Uw Heilig Woord zodat U ons de genaden kan geven om te overleven naar lichaam en ziel.

Amen.

Mijn dochter, Ik weet dat dit nieuws als een schok mag overkomen, maar onthoud dat gebed en het Zegel van de Levende God (Kruistochtgebed 33) Mijn volgelingen zal beschermen. 

Mijn Restkerk, jullie Mijn kinderen, zullen overleven al zal het niet gemakkelijk zijn.

Jullie zullen geïntimideerd worden omwille van jullie christelijkheid, maar jullie zullen Mij nooit verloochenen of verwerpen.

Daarvoor zullen jullie gaven ontvangen. Mijn Gave van het Zegel van de Levende God zal jullie onzichtbaar maken voor jullie vijanden.

Bid het vanaf nu elke dag. Houd het in handbereik in jullie huizen en laat het zegenen door een priester.

Begin spoedig met jullie voorbereidingen want de dag van de twisten in Europa zijn niet meer veraf.

Jullie Jezus

 

 *Noot: Wanneer Maria deze boodschap neerschreef rolde er een (natte) traan van de foto van Jezus die voor haar stond.