430. Gebedsverzoeken: Ga nu en noem dit verzoek “Mijn Roep tot Jezus”
Maandag 14 mei 2012, 18.00 u.

Mijn innig geliefde dochter, jouw gave aan Mij is aanvaard en als gevolg daarvan zullen opnieuw vijf miljoen zielen gered worden. (*)

Het is mijn diepste wens om een einde te maken aan je lijden, maar deze kostbare gave die je Mij geschonken hebt zal er nu voor zorgen dat meer kinderen Gods zullen gered worden. Vergeet nooit dat deze zending erin bestaat de mensheid te redden van de hel. Ik heb jouw hulp nodig en die van anderen om dat te bereiken.

Voel jezelf nooit alleen want Ik bemin je en ben de hele tijd bij je. Zo veel meer kinderen Gods beginnen Mijn stem eindelijk te horen.

Het werk van de Heilige Geest zal vruchten voortbrengen en zeer spoedig zal de liefde van God in de harten gevoeld worden, zelfs in de meest dorre.

Deze verloren, lege en dorre zielen zullen een Liefdesvlam voelen en getuige zijn van een gemeenzaam verlangen deel uit te maken van Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde. Velen zullen niet begrijpen waarom, maar zij zullen niet in staat zijn om hun warme, liefdevolle en vredevolle gevoelens te negeren.

Zo velen zullen verbaasd zijn en verlangen met Mij te spreken. Jij moet nu overal mensen samenbrengen om de gave van Mijn Liefde te vragen. Zij moeten vragen dat bijzondere gunsten zouden verleend worden.

Jij, Mijn dochter, moet één dag per week hiervoor aanduiden. Elke verloren ziel moet Mij vragen haar te helpen. Indien hun vraag overeenstemt met Mijn Heilige Wil, dan zal Ik haar gebed verhoren. Dat zal langzaamaan een sterkere band in hen teweeg brengen met Mijn Heilig Hart en Mijn grote Barmhartigheid.

Ga nu en noem dit verzoek “Mijn Roep tot Jezus”

Mijn dochter, doe dat zo gauw mogelijk omdat Ik deze zielen verlang te beschermen, vooral  diegenen die dit spreken nu niet aanvaarden. Zij zullen uiteindelijk beseffen hoe dicht Ik bij elke ziel afzonderlijk aanwezig ben. 

Zeg hun dat Ik iedereen bemin en niet één zondaar uitsluit ongeacht de ernst van hun zonden. Al wat Ik hun vraag is naar Mij te komen en Mij te vragen hen te helpen.

Jullie Jezus

 

(*) De zielen waarnaar in de eerste zin verwezen wordt hebben te maken met het persoonlijk offer van Maria van de Goddelijke Barmhartigheid en verwijzen niet naar de wereld in zijn geheel, omdat doorlopend miljarden zielen gered worden dank zij het gebed.