429 - Mijn Nieuw Koninkrijk: jullie zullen met grote overvloed overstelpt worden en niets meer verlangen
Zondag 13 mei 2012, 16.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om te begrijpen dat Mijn boodschappen er niet zijn om vrees aan te jagen. Zij zijn er om liefde te brengen. Zij worden ook gebruikt om aan diegenen die zondigen of verkeerd handelen te zeggen dat zij zichzelf in Mijn ogen moeten verlossen, of anders voor altijd voor Mij verloren zijn.

Hoe zou Ik de mensheid de waarheid niet kunnen vertellen?

Ik begrijp dat jij, Mijn dochter, als ontvanger van deze goddelijke Boodschappen je van tijd tot tijd  belast voelt. Je moet nooit angst toelaten in je hart, want die komt niet van Mij.  

Heb Ik jullie niet gezegd dat er een wondermooi Nieuw Tijdperk van Vrede op komst is voor al diegenen die Mij liefhebben?

Wat valt er dan te vrezen?

Zijn het de zorgen voor de toekomst, jullie familie of de onwetendheid omtrent wat komen gaat? Indien dat het geval is moeten jullie het volgende weten.

Ik bemin jullie allen. Ik wil al Gods kinderen verenigen als een Heilige Familie, samen verbonden in liefde.

Daarom communiceer Ik nu, in een ruime tijdspanne, om jullie dichter naar Mij toe te trekken.

Om er zeker van te zijn dat jullie allen zullen omkeren en jullie harten openen voor de liefde die Ik ieder van jullie op deze aarde toedraag, moet Ik de mensheid waarschuwen voor de gevaren waar zij tegenover staat.

Indien Ik jullie niet zou beminnen, zou Ik jullie niet waarschuwen.

Mijn Liefde is zo machtig dat het een liefde betreft die geen enkel mens kent. Want niet één onder jullie zou in staat zijn de Liefde te kunnen voelen die Ik voor jullie heb.

Mijn Liefde betekent dat Ik niet wil dat Gods kinderen lijden.

Ik zal jullie allen, die de waarheid na de Waarschuwing zullen inzien, vastnemen en de liefde die Ik heb aantonen.  

Aan jullie en aan al diegenen die Mij toebehoren in geest, ziel en lichaam, zal het meest uitgelezen geschenk gegeven worden, dat zal jullie verstand te boven gaan.

Het Nieuw Paradijs verwacht jullie en de aarde, waarvan jullie denken erom te zullen treuren, zal niets meer betekenen wanneer jullie het Koninkrijk zullen zien dat voorbereid werd.

Mijn kinderen, er is veel om naar uit te kijken. Vrees is onnodig.

Integendeel, bedenk dat jullie het eeuwig leven zal gegeven worden.

Jullie zullen met grote overvloed overstelpt worden en niets meer verlangen.

De kleuren, de geuren, de liefde die jullie zullen voelen voor allen rondom jullie, de vrede in jullie families, de afwezigheid van vrees, jullie zielen vol liefde voor God en jullie volmaakte lichamen - hoe zouden jullie niet verlangen naar Mijn Koninkrijk?

Mijn Koninkrijk zal jullie nieuwe thuis worden wanneer hemel en aarde zullen samensmelten en de doden, die Mij als hun Redder hebben aanvaard, zullen verrijzen om zich te verenigen met hun families, hun broeders en zusters in liefde en geluk.

De opluchting die jullie zullen voelen wanneer de wereld van zonde waarin jullie nu leven niet meer bestaat, zal jullie vreugde, kalmte en voldoening schenken.

Geen zorgen, angsten, benauwdheden of zonden meer.

Jullie zullen nog steeds een vrije wil hebben, maar het zal anders zijn. Jullie zullen in volledige harmonie leven met Mij, in overeenstemming met de heilige Goddelijke Wil van Mijn Vader. Hij heeft geduldig gewacht op dit moment.

Geduldig bereid Ik al Gods kinderen voor opdat niet één ziel verloren zou gaan.

Dus, Mijn liefste dochter, vrees niet.

Het lijden zal niet lang meer duren. In plaats daarvan zal het huis komen waartoe elk kind van God behoort.

Dat is Mijn belofte voor jullie allen. Wees niet bedroefd, beangstigd of bezorgd, want dat is totaal overbodig.

Leer enkel Mij meer te beminnen. Hoe meer jullie Mij beminnen, hoe meer jullie Mij zullen vertrouwen.

Dan alleen zullen jullie niet meer vrezen.

Dan alleen zullen jullie waarlijk vrij zijn.

Ik bemin jullie allen. Vergeet dat nooit, vooral wanneer jullie je zorgen maken over de toekomst.

Jullie geliefde Verlosser

Jezus Christus