428 - De Maagd Maria: Ga en open jullie ogen, kinderen en luister, bevraag en beschouw al wat jullie aangeboden wordt in de naam van God
Zaterdag 12 mei 2012, 10.00 u.

Mijn kind, wanneer het gebulder van Satan en zijn demonen luider wordt en hun luidkeelse schreeuwen in de hemelen gehoord worden, dan moet ik Gods kinderen waarschuwen hun ogen te openen.

Kijk rondom jullie en wat zien jullie?

Onrust, ruzies, wanhoop en strijd. Dat alles wordt aangestoken door de boze geesten die de mensheid omringen.

Losgelaten uit de hel is hun aantal groot. Op geen enkel moment zullen zij de kwellingen verminderen die zij uitspuwen omwille van de haat die zij hebben voor al Gods kinderen. 

Deze gevallen engelen waren jaloers wanneer Mijn Vader, God de Allerhoogste, de mensheid schiep en het universum.

Hun hoogmoed en hun weerzin hebben tot hun val geleid en zij werden in de hel geworpen.

Geleid door Satan, werd hun haat zichtbaar toen ik de Mensenzoon bracht, de Redder van de wereld. Hun haat voor Mij overtreft alles wat door de mensheid gekend is.

Als Koningin van alle Engelen, bracht dat hen in beroering. Zij wisten dat er geen terugkeer meer zou zijn naar die goddelijke hiërarchie.

Om God, Mijn geliefde Vader te treffen, willen zij datgene vernietigen wat Hem het dichtst aan Zijn Hart ligt, namelijk Zijn dierbare en geliefde kinderen.

Door Zijn kinderen te verleiden, door middel van zondige bekoringen, stelen zij zielen.

Mijn Vader zal deze boosaardigheid niet toelaten en de tijd is nabij voor deze gevallen engelen om uiteindelijk in de vuuroven geworpen te worden. Zij weten dat.

Onder de leiding van Satan versterken zij nu hun plannen en elke seconde van de dag veroorzaken zij vernielingen in de wereld.

Gods kinderen moeten zich ervan bewust zijn dat het hun plan is om alles weg te rukken wat dierbaar is aan God, de Almachtige Vader.

Daarom is hun eerste doel Zijn heilige Kerken.

Wanneer zij in Gods Kerken infiltreren, infiltreren zij Gods kinderen.

Kinderen, word wakker voor wat gebeurt voor jullie ogen. Jullie moeten te allen tijde waakzaam zijn.

Bid, bid, bid dat jullie mogen gezegend zijn met genaden om het kwaad te herkennen wanneer het jullie wordt voorgesteld alsof het deel uitmaakt van Gods plan, terwijl dat niet zo is.

Het zal een sterk geloof vergen en de aanvaarding van de waarheid die vervat zit in deze hemelse boodschappen om op de rechte weg naar het eeuwig leven te blijven.

Het Eeuwig Leven moet verwelkomd worden, kinderen, en mag nooit verworpen worden ten gunste van valse beloften.

Die valse beloften worden in deze tijd aan de wereld voorgesteld door diegenen die jullie naties leiden en die mogelijks beïnvloed zijn door de koning van de leugens.

Ga en open jullie ogen, kinderen en luister, bevraag en beschouw al wat jullie aangeboden wordt in de naam van God.

Jullie geliefde Koningin van Vrede

Moeder van Redding