427 - Een groot aantal voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zijn in uitvoering.
Donderdag 10 mei 2012, 20.38 u.

Mijn zeer geliefde dochter, een groot aantal voorbereidingen zijn onderweg voor Mijn Tweede Komst.

Veel mensen in de wereld kunnen en zullen nu gered worden door de gebeden van Mijn geliefde volgelingen en uitverkoren zielen.

Zo veel meer dan het geval zou geweest zijn zonder de offers van diegenen die dicht bij Mij zijn. Ik smacht ernaar jullie allen mee te nemen in het Nieuw Tijdperk van Vrede, het Nieuw Paradijs op aarde.

Als die koppige zielen maar zouden luisteren, die Mijn oproep van Barmhartigheid weigeren en voor wie het nodig is zichzelf in Mijn ogen te redden.

Vele gelovigen zijn lauw en niet geschikt om binnen te gaan in Mijn Nieuw Koninkrijk. Hun gesloten en verharde harten verwerpen Mij terwijl Ik nu spreek.

Zij bewijzen Mij slechts lippendienst in de kerken, maar beweren toch Mij te volgen.

Nu Ik Mijn hand van Barmhartigheid uitstrek om hun hand in de Mijne te nemen, duwen zij Mij terzijde.

Zo wantrouwig, zo gebrekkig in het werkelijk begrijpen hoe Ik vanuit de hemel met de wereld communiceer, maken zij er aanspraak op te geloven in Mijn Goddelijkheid.

Maar zij kunnen niet aanvaarden dat Ik de macht heb om tot de wereld te spreken door goddelijke Openbaringen.

Ze missen de kans om de extra genaden vast te grijpen die Ik hun verlang te geven om hen tot Mijn Heilig Hart te brengen.

Het is een beetje zoals een dorp dat honger lijdt en niets te eten heeft terwijl zij langzaam sterven. Toch sta Ik vlakbij hen en kan hun al het voedsel geven om hen te ondersteunen voor het Eeuwig Leven. Maar zij kunnen Mij niet zien.

Velen willen Mij niet zien omdat zij twijfelen dat Ik nu met hen zou kunnen spreken.

Voor diegenen in de wereld die niet geloven en geen interesse hebben in een andere wereld buiten deze, vraag Ik aan jullie, Mijn volgelingen, Mij te helpen hen te redden, hen te beschutten.

Spoedig zullen zij begrijpen dat zij een ziel hebben. Dan zal Ik jullie allen vragen Mijn Woord te verkondigen zodat heel de mensheid in Mijn Nieuw Paradijs kan leven.

Alstublieft, verspreid Mijn Woord, Mijn gebeden, Mijn boodschappen en Mijn waarschuwingen onder alle zielen, vooral onder diegenen die geen vertrouwen, geloof of kennis hebben omtrent Mijn belofte weder te komen om te oordelen over levenden en doden. Zij hebben niet veel tijd, dus roep Ik jullie dringend op om voor hun zielen te bidden.

Jullie Jezus