425 - Het werk van de vrijmetselaarsgroepen in jullie wereld is reeds aan het verzwakken
Woensdag 9 mei 2012, 21.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, steeds meer van hen die Mijn Leer kennen zijn eindelijk bezig te aanvaarden dat Ik nu met de wereld communiceer door deze boodschappen die Ik jou geef.  De kracht van de Heilige Geest zal hen die dood zijn in de liefde voor Mijn Vader, wakker maken om het Woord van Zijn Geliefde Zoon te smaken.

Ik, Jezus Christus, verlang jullie te bemoedigen in het lijden en de beproevingen die jullie misschien zullen ervaren.

Dat lijden zal niet lang duren.

Mijn Liefde voor jullie is zo sterk en Mijn Barmhartigheid zo groot dat Ik niet zal toestaan jullie te laten lijden onder de kwellingen die jullie worden toegebracht door diegenen die jullie landen wensen te controleren.

Het werk van de vrijmetselaarsgroepen in jullie wereld is reeds aan het verzwakken.

Jullie gebeden hebben hun boosaardige daden verzwakt en ze ondoeltreffend gemaakt. Zij zullen proberen jullie geloof te vernietigen maar jullie, Mijn Restkerk, zullen de vlam van de waarheid brandend houden.

Jullie moeten niet vrezen wanneer jullie op Mij vertrouwen.

Alleen door op Mij, jullie Jezus, te vertrouwen, kunnen jullie je gerust voelen.

Alstublieft, blijf dicht bij Mijn Heilig Hart en laat niet toe dat angst jullie levens verwoest. Eens jullie Mij beminnen en leven zoals jullie weten dat Ik van jullie verwacht, dan moeten jullie leven in liefde, gebed en tevredenheid.

Wanneer jullie lijden, offer dat aan Mij op en ga verder.

Zorg ervoor dat niets jullie hart van Mij verwijdert.

Blijf dicht bij Mij en Ik zal jullie beschermen, leiden en begeleiden naar de veiligheid.

Jullie geliefde Jezus

Verlosser van de Mensheid