424 - Mijn Restkerk, geÔnspireerd door de Profeet Enoch, zal overal waar Mijn Heilig Woord gehoord wordt, haat veroorzaken.
Dinsdag 8 mei 2012, 19.00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, deze avond kom Ik om je te zeggen dat zich nu in de harten van gelovigen overal, een groot teken van Mijn Liefde en Barmhartigheid zal manifesteren. 

Zij zullen Mijn Tegenwoordigheid voelen in hun harten op een wijze die zij niet zullen kunnen verklaren en zij zullen hun harten verenigen met het Mijne.

Deze gave zal hen sterk maken in Mijn Geloof en zij zullen dagelijks hongeren naar Mijn Tegenwoordigheid.

Ik verzoek al Gods kinderen, die voelen hoe de vlammen van Mijn liefde hun zielen  overspoelen, om Mijn Lichaam en Mijn Bloed in de Heilige Eucharistie zo dikwijls als zij kunnen te ontvangen. 

Jullie, Mijn geliefde leerlingen, zullen de gave van Mijn Lichaam door de Heilige Eucharistie nodig hebben om jullie sterkte te geven.

Want jullie zullen elk greintje sterkte nodig hebben, wanneer jullie getuige zullen zijn van het uit elkaar vallen van Mijn Heilige en Apostolische Katholieke Kerk.

Mijn Heilige Eucharistie zal ontheiligd worden zoals Ik enige tijd geleden voorzegd heb.

Men zal uitvluchten verzinnen om deze Allerheiligste Gave voor te stellen als een eenvoudige herinnering aan Mijn Kruisiging.

Zeer binnenkort zal Mijn Werkelijke Tegenwoordigheid ontkend worden en dat ten voordele van een nieuwe moderne Katholieke Kerk die andere religieuze Kerken zal opnemen. 

Eens dat gebeurt, zullen de liefde tot en de toewijding aan de Heilige Drie-Eenheid afnemen en wegvallen. In plaats daarvan zullen valse goden haar plaats innemen. Terwijl dat moeilijk zal zijn, moeten jullie onthouden dat Ik Mijn Kerk op aarde nooit zal verbeuren.

Mijn trouw behoort de Kerk die door Mij gesticht werd voor Ik ten Hemel opsteeg.

De Kerk die gegrondvest werd op de rots door Mijn geliefde Petrus, kan en zal nooit sterven.

Want Ikzelf zal nu in deze eindtijd Mijn Kerk leiden en de profetieŽn vernieuwen die lang geleden voorzegd werden.

Mijn Evangelies zullen in elke hoek van de aarde gepredikt worden door Mijn Restkerk.

Mijn Restkerk zal geÔnspireerd worden door de Profeet Enoch en dat zal overal waar Mijn Heilig Woord gehoord wordt, haat teweeg brengen. 

De Heilige Geest zal het geloof van Mijn Restkerk doen ontvlammen en zij zal het nooit opgeven de waarheid van de Evangelies te verkondigen tot haar laatste ademstoot.

Ga nu en bereid Mijn Restkerk voor door Mijn instructies te volgen.

Vertrouw Mij altijd want alles zal wel zijn.

Jullie geliefde Jezus