423 - De Maagd Maria: God, de Allerhoogste, kan het lot van de wereld veranderen
Dinsdag 8 mei 2012, 12.30 u.

Mijn kind, deze zending bekeert miljoenen zielen die anders verloren zouden zijn.

Je moet nooit de indruk krijgen dat de hindernissen die je tegenkomt de verspreiding van de Heilige Geest kan stoppen.

Mijn Zoon is zo gelukkig met al diegenen die het Woord volgen dat Hij nu aan de wereld meedeelt.

De toewijding door jullie gebeden, kinderen, red zo vele verloren zielen. Vergeet nooit de kracht van het gebed. Zoveel kwaad is door jullie gebeden verijdeld. 

Het werk van de ene wereldgroep wordt nu ontwricht, hun plannen verkeren in wanorde. Gods Barmhartigheid is zo groot dat gebed eender welk kwaad in de wereld kan verzachten.

Het licht van de Heilige Geest neemt nu in kracht toe zodat steeds meer zielen de waarheid van de Heer zullen zien die nu overal opnieuw doordringt.

Kinderen, jullie moeten tot Mijn Vader blijven spreken en jullie toewijding aan Hem vergroten.

Door beroep te doen op de Vader, de Allerhoogste God, in de naam van Zijn geliefde Zoon, zal Hij jullie gebeden horen en verhoren.

Jullie zouden meer tot de Vader moeten roepen want Hij is het, de Allerhoogste God, die het lot van de wereld kan veranderen.

Alleen door Mijn Zoon Jezus Christus zullen jullie de Vader kunnen benaderen. Ziehier wat jullie moeten zeggen:

Kruistochtgebed (52) Gebed tot de Vader

Mijn liefste Vader,

in de naam van Uw geliefde Zoon, en in herinnering aan Zijn lijden op het Kruis, roep ik tot U.

U, de Allerhoogste God, Schepper van de wereld en van al wat bestaat, houd onze redding in Uw Heilige Handen, omhels al Uw kinderen, met inbegrip van hen die U niet kennen en diegenen die U wel kennen, maar de andere kant opkijken.

Vergeef ons onze zonden en red ons van de vervolging door Satan en zijn leger.

Neem ons in Uw armen en vul ons met de hoop die wij nodig hebben om de weg van de waarheid te zien.

Amen.

Ga in vrede. Jullie geliefde Moeder

Moeder van Redding