422 - Veel pausen op de Heilige Stoel zijn gevangenen geweest, omringd door Vrijmetselaars Groepen
Maandag 7 mei 2012, 18.19 u.

Mijn zeer geliefde dochter, tot Mijn kerken over heel de wereld zeg Ik dit.

Weet dat Ik altijd aan jullie zijde sta zolang jullie Mijn Allerheiligste Woord verkondigen.

Tot Mijn katholieke Kerk, hoewel je kwelling veroorzaakte als gevolg van boosaardige zondigheid, weet dat Ik je nooit zal verlaten, ook al heb je gezondigd. Maar besef dat jouw geloof in Mij niet zo sterk is als het zou moeten zijn. Je bemint Mij niet meer zoals je eens deed.

Al de weelde die je opgestapeld hebt, brengt een afstand tussen Mij, jouw Christus en Redder en Gods gewone kinderen.

Je beklom zo’n imposante hoogten dat Ik je niet kon bereiken om je Mijn hand aan te bieden en je te redden uit het bederf in je binnenste.

Mijn Petrus, op wiens rots je gebouwd werd, onderwees jou de waarheid. En wat heb je gedaan?

Je bouwde dikke stenen muren rondom je.

Dat veroorzaakte een gebrek aan communicatie met diegenen die je moest voeden met Mijn Lichaam en Bloed zodat hun zielen konden gevoed worden.

De van jou vereiste eerbied om Mijn Allerheiligste Eucharistie uit te reiken ging verloren toen je Mijn Tegenwoordigheid ontkende.

Toen Vaticaan II nieuwe voorschriften afkondigde, waren die geïntroduceerd door die kwade krachten van de Vrijmetselarij binnen jouw eigen wandelgangen.

Op listige wijze stelden zij voor om Mijn Allerheiligste Eucharistie uit te reiken op nieuwe wijzen die voor Mij beledigend zijn.

Jouw zogenaamde verdraagzame onderrichtingen verkondigden een reeks van leugens met inbegrip van de weigering om de macht van de H. Aartsengel Michael te erkennen.

He is the protector of the Church against Satan. Those forces among you knew this. This is why you stopped all prayers requesting his help before Me at the Holy Mass.

Vervolgens maakte jij je schuldig aan de grootste onwaarheid, namelijk dat de hel niet moet gevreesd worden. Dat dit slechts beeldspraak is. Die leugen, aanvaard door vele kinderen Gods, had het verlies van miljarden zielen tot gevolg.

Hoe beledig je Mij. Aan alle nederige en gewijde dienaren onder jullie vraag Ik om terug te keren naar Mijn Leer.

Sta nooit toe dat rijkdom onder jullie toeneemt, denkend dat dit in Mijn ogen aanvaardbaar is.

Rijkdom, goud en macht, verzameld in Mijn Naam, zullen jouw ondergang zijn. Je kan geen profijt behalen op grond van Mijn Heilig Woord.

Jij hebt geleden omwille van de manier waarop je Mij beledigd hebt.

Denk nooit dat Ik de schuld geef aan de vele heilige Pausen die op de stoel van Petrus gezeten hebben. Hun zending is altijd beschermd geweest.

Vele Pausen zijn op de Heilige Stoel gevangenen geweest, omringd door groepen van vrijmetselaars die God niet vertegenwoordigen.

Zij haten God en hebben vijftig jaar lang onwaarheden verspreid omtrent Gods Barmhartigheid.

Hun drijverijen hebben geleid tot de ineenstorting van de katholieke Kerk.

Dat was geen toeval. Dat was vrijwillig en listig gepland met als doel het geloof van de Kerk te vernietigen. Om het eerbetoon van gewone katholieken aan de ene ware God te vernietigen.

Daarvoor zal je nu in de woestijn geworpen worden. Na Paus Benedictus zul je door Mij geleid worden vanuit de hemel.

Ach, hoe heb je Mij doen wenen.

Ik roep al Mijn gewijde dienaren die de waarheid kennen op om op te staan en Mij, jullie Jezus, te volgen om de waarheid van Mijn Leer te verspreiden in nederige dienstbaarheid.

Jij moet de moed en de sterkte vinden om uit de as te verrijzen.

Boven al, verwerp de leugens die de Valse Profeet jullie vrij spoedig zal voorhouden.

Hij zal de katholieke Kerk versmelten met andere kerken, met inbegrip van heidense kerken, om zo een tot een gruwel te worden.

Eén wereldkerk zonder ziel.

Jouw Jezus