421 - De pijn en de vervolging die Mij worden bezorgd door die sekten die in het geheim werken om de Heilige Stoel omver te werpen, zijn hevig.
Zondag 6 mei 2012, 19.30 u.

Mijn innig geliefde dochter, Ik kom om Mijn volgelingen te vragen Mijn lijden te verzachten. De pijn en de vervolging die Mij bezorgd worden door diegenen die in het geheim werken om de Heilige stoel omver te werpen  zijn hevig.

Hoe kwetsen zij Mij zo.

Het bedrog en de wreedheid van hun samenzwering tegen Mij zijn moeilijk om dragen. Ik beef wanneer Ik die volkomen haat zie die zij voor Mij in hun hart koesteren.

Satan heeft hun ziel, hun verstand, hun geest en hun lichaam gestolen. Zij zijn nog steeds Gods kinderen, maar zij willen niets met Mijn Vader te maken hebben.

Hun plannen spelen zich nu voor jullie ogen af, ook voor de ogen van Mijn gewijde dienaren en toch kunnen zij dat niet zien.

De gemene wijzen waarop zij zich verbergen en het toch klaarspelen om Mijn Kerk te controleren, breken Mijn Hart.

Ik zal al doen om hen te doen stoppen, maar hun zielen zijn zo duister.

Jouw lijden, Mijn dochter, zal gebruikt worden om die zielen te redden die toch nog een sprankel liefde voor Mij in zich hebben en die Mijn oproep zullen beantwoorden.

Ik smeek jullie om voor die zielen te bidden, die werken als een toegewijd leger met weinig liefde voor God in hun harten.

Er is nog steeds een licht in hun ziel aanwezig, het Goddelijk Licht van Mijn Vader. Alleen gebed en lijden kunnen hen helpen.

Zij zullen en kunnen Mijn Kerk niet overwinnen, want Ik ben de Kerk.

Jullie, Mijn volgelingen, zijn de Kerk. Zij kunnen diegenen die in het Licht zijn niet bekampen, want dat zou hen verblinden.

In minder dan geen tijd zullen zij beseffen dat zij nog slechts seconden hebben om hun definitieve keuze te maken.

Bid dat zij Mijn Barmhartigheid zouden aanvaarden in plaats van zichzelf toe te staan, meegezogen te worden in de vuurpoel voor eeuwig.

Het is omwille van deze zielen die Mijn Kerk ontwijden dat ik de geseling aan de pilaar elke seconde van de dag herbeleef.

Ik zal nooit rusten tenzij Ik hen kan redden.

Help Mij. Ik smeek al Mijn volgelingen voor zulke zondaars te bidden.

Jullie geliefde Jezus